Welke patiënten worden behandeld door Chronish ZorgNet therapeuten?


Bij Chronisch ZorgNet zijn fysiotherapeuten aangesloten die zich hebben gespecialiseerd in de behandeling van één of meerdere patiëntengroepen. Door Chronisch ZorgNet therapeuten worden momenteel patiënten met perifeer arterieel vaatlijden, long- of hartaandoeningen behandeld.