Wetenschap


Al sinds de oprichting wordt er bij ClaudicatioNet en later Chronisch ZorgNet doorlopend wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de behandeling van patiënten met perifeer arterieel vaatlijden (PAV). Tot op heden zijn er 8 proefschriften uitgekomen over PAV. Nieuwe inzichten die hieruit voortkomen worden gebruikt voor het beleid van zorg (bijv. vergoedingen en richtlijnen) en specialisatie van Chronisch ZorgNet therapeuten (bijv. scholing en congressen). De verschillende facetten van de behandeling (denk aan gesuperviseerde looptherapie, leefstijlbegeleiding, etc.) zijn dus allemaal wetenschappelijk onderbouwd.