CIVA Scholing Zuid-Limburg

Coronaire aandoeningen en Hartfalen

CORONAIRE AANDOENINGEN EN HARTFALEN, FYSIOTHERAPIE EN REVALIDATIE
Hartrevalidatie-cursus voor Fysiotherapeuten, Basisscholing Chronisch ZorgNet

Hartrevalidatie omvat een multidisciplinaire behandelaanpak waarbij getracht wordt om zowel het fysieke, mentale als sociaal-emotionele domein te optimaliseren. Naast het doel van deze optimalisatie wordt ook getracht invloed uit te oefenen op het cardio-vasculair risicomanagement, zowel ter preventie alsmede om verdere progressie van de cardiale- en vaat problematiek te reduceren.
De fysiotherapeut is onderdeel van de multidisciplinaire behandeling en zorgt voor de optimalisatie van de fysiek belastbaarheid. Tevens wordt getracht, bij het onvoldoende optimaal toepassen van beïnvloedende leefstijlfactoren in relatie tot de pathologie, een gedragsverandering te bewerkstelligen zodanig dat er een actieve leefstijl ontwikkeld en onderhouden wordt.
Doel
Het doel van deze cursus is verheldering te creëren in het pathofysiologisch en klinische redenatie proces van de doelpopulatie alsmede inzicht te geven in de verschillende fasen van hartrevalidatie en hoe een fysiotherapeutisch revalidatie-/behandel traject qua invulling zo optimaal mogelijk vorm gegeven kan worden.

Inhoud
De training bestaat uit 3 dagen, 6 dagdelen waarin de volgende items aan bod komen:
• Risico factoren
• Anatomie en Fysiologie cardiovasculair systeem
• ECG
• Gerontologie en pathofysiologie ischemische hartziekten en hartfalen
• Verschillen vrouw-man coronaire vaatdysfunctie
• Myocardiale ischemie zonder obstructief Coronairlijden (INOCA)
• Cardio Vasculair Risico management
• Hartrevalidatie, pré-operatieve fase, klinische fase, revalidatie fase en post revalidatie fase
• Hartrevalidatie en eerste-lijns fysiotherapie
• Klinimetrie o.a. fietsergometrie, Shuttle Walk Test, Steep Ramp Test
• Inspanningsfysiologie en Trainingsleer
• Bewegingsprogramma
• Calamiteitenplan
• Farmacologie
• Multidisciplinariteit
• Voeding en hartrevalidatie
• Psychologie en hartrevalidatie
• Blended care
• Casuïstiek

Kosten
Locatie: € 740,-p.p. inclusief lunch, certificaat en cursusmap
Online: € 695,- p.p. inclusief certificaat en cursusmap
Accreditatie
33 punten Algemeen Fysiotherapeut, Geriatrie Fysiotherapeut, Vrij deel
33 punten Chronisch ZorgNet (basiscursus hartrevalidatie)
Cursusdata 2021
Deze cursus is fysiek en (live) online te volgen.

CURSUS 2021
Dag 1: 5 november (9.00 – 17.00 uur)
Dag 2: 6 november (9.00 – 17.00 uur)
Dag 3: 13 november (9.00 – 17.00 uur)
Locatie
Sittard
Voor meer informatie en inschrijven, kijk op de website van CIVA.

Terug naar overzicht