Behandelrichtlijn "Stoppen met roken"

01 november 2017

De NHG heeft sinds kort een herziene behandelrichtlijn 'Stoppen met roken" gelanceerd. Nu STOPTOBER is afgelopen kunnen mensen die gestopt zijn met roken of willen stoppen vaak een extra steuntje in de rug gebruiken.

 

In de behandelrichtlijn wordt aangegeven dat gedragsmatige ondersteuning bij stoppen met roken de voorkeur heeft. Medicamenteuze behandeling / ondersteuning kan hierop een aanvulling vormen.

 

De belangrijkste kernboodschappen uit de behandelrichtlijn zijn:

 

  • Herhaal regelmatig het advies om te stoppen met roken bij mensen die niet gemotiveerd zijn om te stoppen met roken. Doe dit in ieder geval bij patiënten met aan roken gerelateerde klachten en aandoeningen.
  • Bied patiënten die overwegen om te stoppen een motivatieverhogende interventie aan.
  • Begeleid patiënten die gemotiveerd zijn om te stoppen bijvoorbeeld met een intensieve ondersteunende interventie dan wel e-healthinterventie. Dit is afhankelijk van de voorkeur van de patiënt en verhoogt de slaagkans.
  • De e-sigaret is niet geregistreerd als geneesmiddel. De wisselende samenstelling kan de kwaliteit niet garanderen. Adviseer deze niet, aangezien langetermijneffecten op het gebied van effectiviteit, veiligheid en verslaving niet bekend zijn. 

Terug naar overzicht