Constructief overleg VHVL en Chronisch ZorgNet

15 juni 2020

Op vrijdag 5 juni heeft een constructief gesprek plaatsgevonden tussen Gerard van der Wees (voorzitter van de VHVL), Mariette Jansen (bestuurslid VHVL), Joep Teijink (voorzitter Chronisch ZorgNet) en Yvonne Spierings (landelijk coördinator Chronisch ZorgNet). Het gesprek volgt op eerdere gesprekken en werd door beide partijen als positief ervaren. Er is gezocht naar verbinding en in het bijzonder is gekeken naar de positie van de (eerstelijns) fysiotherapeut op het gebied van de hart-, vaat-, en longzorg. Daarbij was de conclusie dat de overeenkomsten groter waren dan de verschillen. Ook is er verkennend gesproken over de mogelijkheden van een samenwerking van VHVL en Chronisch ZorgNet waarbij de inhoudelijke rol van de VHVL en de infrastructuur van het netwerk van Chronisch ZorgNet elkaar kunnen versterken.  

Een mooi uitgangspunt om vooruit te komen met respect voor elkaars visies en gezamenlijk te kijken of we tot een volgende stap kunnen komen. Een van de punten die bij een volgende stap hoort is hoe invulling gegeven kan worden aan ons streven om tot een gezamenlijk gedragen kwaliteitsborging te komen van hart-, vaat-, en longzorg. 

Kortom, er lijkt in potentie draagvlak te zijn voor samenwerking, maar de weg er naar toe is nog in aanleg. De komende periode nemen we de tijd om dit samen met elkaar en met het KNGF te exploreren.

Terug naar overzicht