Korte vragenlijst geeft snel inzicht in wat belangrijk is

07 juni 2019

Kwaliteit van zorg heeft niet alleen te maken met het verlenen van de beste medische zorg vanuit medisch oogpunt, maar is óók gericht op de persoonlijke zorgen en behoeften van de patiënt. Dit laatste komt echter vaak niet ter sprake bij de zorgverlener, terwijl dit juist belangrijk is bij keuzes die gemaakt moeten worden tijdens een behandeling. Ook vinden veel patiënten het lastig om precies te omschrijven wat zij belangrijk vinden in het leven.

Op 6 juni heeft de Harteraad daarom een verbeterde ‘WatErToeDoet’ gelanceerd, die te gebruiken is voor iedereen met een (chronische) ziekte. Dit is een snelle en eenvoudige online vragenlijst van slechts vier vragen om er concreet achter te komen wat er voor u echt toe doet in het leven. Dit kunt u gebruiken als hulpmiddel om hierover te praten met uw zorgverlener, en samen naar een doel toe te werken.

Terug naar overzicht