Uitvoering loopbandtest

16 juni 2015

Zeer regelmatig krijgen we vragen over de uitvoering van de loopbandtest en variaties hiervan. De loopbandtest wordt in principe op een snelheid van 3,2 km/h uitgevoerd met bij start een hellingshoek van 0%. Iedere 2 minuten wordt de hellingshoek vergroot met 2%, tot een maximum van 10% (na 10 minuten).
Er zijn echter altijd patienten die om diverse redenen (comorbiditeit, conditie) deze sneldheid niet prettig vinden. Er mag dan van het 3,2 protocol afgeweken worden door de snelheid met 1,2 km/h te verhogen of te verlagen. Het opvoeren van de hellingshoek blijft gewoon iedere 2 minuten met 2%. Denk er wel aan dat u bij ieder meetmoment dezelfde snelheid gebruikt.

Terug naar overzicht