Update ClaudicatioNet Kwaliteitssysteem

10 mei 2016

Goed nieuws! Momenteel heeft de meerderheid van de claudicatiotherapeuten zich aangesloten op de LDF.

Toch blijft er nog onduidelijkheid over het ClaudicatioNet Kwaliteitssysteem.

De antwoorden op veel gestelde vragen kunt u vinden op www.claudicationet.nl. Aan de rechterzijde staat een link met "Veel gestelde vragen over het ClaudicatioNet Kwaliteitssysteem".

 

Om de juiste data te ontvangen heeft ClaudicatioNet aan de EPD-leveranciers gevraagd om de voor ClaudicatioNet verplichte vragenlijsten op de juiste meetmomenten in een behandelprotocol / behandelplan in te voeren. Dit wil zeggen dat u binnenkort waarschijnlijk een aangepast behandelplan voor claudicatio intermittens / symptomatisch PAV in uw EPD zult vinden. U zult de volgende vragenlijsten in dit behandelplan terug vinden:

  • Claudicatio vragenlijst
  • WIQ
  • VascuQol
  • GPE-4
  • GPE-dagelijkse activiteit
  • GPE-tevredenheid
  • GPE-loopafstand

Om de exacte inhoud en vraagstelling per vragenlijst in te zien, kunt u gebruik maken van de deze link:

https://www.claudicationet.nl/helpdesk/downloads/meetinstrumenten/

 

Voor een aantal uitzonderingssituaties is op dit moment helaas nog geen concrete oplossing:

  • Fysiotherapeuten die aangesloten zijn bij Keurmerk fysiotherapie en geen KNGF lidmaatschapsnummer hebben: zij kunnen zich op dit moment NOG niet aansluiten. Vanuit ClaudicatioNet zijn we bekend met deze situatie en wordt er samen met het KNGF gewerkt aan een passende oplossing.
  • Fysiotherapeuten die gebruik maken van een ziekenhuis EPD dat nog geen aansluiting heeft met de LDF: zij kunnen geen data naar de LDF versturen. In theorie en technisch gezien is het mogelijk om ook deze systemen aan te sluiten op de LDF. Het probleem zit hem in het eigenaarschap. Het verkrijgen van toestemming om een koppeling te realiseren met de LDF zal (waarschijnlijk) via directie / raden van bestuur lopen. De kosten die het realiseren van deze koppeling met zich mee brengen, kunnen op ziekenhuizen verhaald worden aangezien fysiotherapie procentueel een zeer klein aandeel heeft in het totaal gebruik van de software. Graag ontvangen wij feedback vanuit het werkveld. Ondertussen worden andere opties besproken.
  • Oefentherapeuten die geen KNGF-lidmaatschapsnummer hebben: zij kunnen het beste contact opnemen met de KNGF Ledenvoorlichting, bereikbaar via 033-467 29 29, keuze 4 in het menu.

Terug naar overzicht