Samenwerking Fit4Surgery en Chronisch ZorgNet


Stichting Fit4Surgery heeft Chronisch ZorgNet benaderd om samen invulling te geven aan prehabilitatie in Nederland.

Wat is Fit4Surgery en prehabilitatie?
Fit4Surgery is een trainingsprogramma voor patiënten die geopereerd gaan worden. Door patiënten via training zo fit mogelijk aan een operatie te laten beginnen wordt er voor gezorgd dat ze ook sneller herstellen. Dat wordt prehabilitatie genoemd. Het trainingsprogramma start kort na de diagnose en duurt tot aan de operatie. Daarbij wordt gewerkt aan een betere conditie, sterke spieren en een gezonde leefstijl. Doordat patiënten extra fit de operatie ingaan, herstellen ze sneller en hebben ze daarnaast minder kans op complicaties na de ingreep. Uit inmiddels meerdere pilots in Nederland (Radboudumc, MaximaMC en Jeroen Bosch Ziekenhuis) is bijvoorbeeld aangetoond dat de kans op complicaties na een operatie twee keer zo klein is, wanneer patiënten met darmkanker hebben meegedaan aan een Fit4Surgery-programma. Daarnaast lagen patiënten twee dagen korter in het ziekenhuis.

Waarom een specialisatie Fit4Surgery binnen Chronisch ZorgNet?
De introductie van prehabilitatie binnen de Nederlandse gezondheidszorg vraagt om gespecialiseerde zorgverleners die de zorg kwalitatief hoogwaardig kunnen aanbieden, op termijn in heel Nederland. Door de focus van Fit4Surgery op gesuperviseerd bewegen én leefstijlbegeleiding past het programma goed bij de kwaliteiten van Chronisch ZorgNet therapeuten. Samen met een werkgroep van experts wordt bekeken welke kennis fysio- en oefentherapeuten nodig hebben om het trainingsprogramma aan te bieden. Daarnaast wordt vastgesteld welke klinimetrie van belang is en aan welke eisen de praktijkruimte dient te voldoen. De netwerkstructuur van Chronisch ZorgNet biedt vervolgens de mogelijkheid om zorgverleners te scholen, de kwaliteit te borgen en de gespecialiseerde zorgverleners vindbaar te maken voor verwijzers én patiënten.

Ambities
In de tweede helft van 2021 starten we Fit4Surgery met geschoolde Chronisch ZorgNet therapeuten in de regio Nijmegen, waarna uitbreiding naar andere regio’s snel zal volgen. Via de netwerkstructuur van Chronisch ZorgNet en het scholen van eerstelijns zorgverleners is het mogelijk om Fit4Surgery in heel Nederland beschikbaar te maken. Wil jij jouw regio Fit4Surgery maken? Neem dan contact op via www.fit4surgery.nl en www.chronischzorgnet.nl. Houd onze websites en social media in de gaten voor de meest recente informatie en vervolgstappen.