Samenwerking Fit4Surgery en Chronisch ZorgNet


Stichting Fit4Surgery heeft Chronisch ZorgNet benaderd om samen invulling te geven aan prehabilitatie in Nederland.

Wat is Fit4Surgery en prehabilitatie?

“EEN OPERATIE IS ALS HET RENNEN VAN EEN MARATHON;
HOE BETER GETRAIND, HOE BETER JE DE OPERATIE DOORSTAAT”

Fit4Surgery is een programma voor patiënten die een operatie ondergaan. Het doel is om patiënten zo fit mogelijk aan een operatie te laten beginnen. Dit vertaalt zich in verbeterde uitkomstmaten, zoals vlotter herstel en minder kans op complicaties. De kans op complicaties bij patiënten met darmkanker die het Fit4Surgery-programma hebben doorlopen is bijvoorbeeld twee keer kleiner dan bij patiënten die dat niet hebben gedaan. Dit is inmiddels aangetoond in meerdere pilots in Nederland (Radboudumc, MaximaMC en Jeroen Bosch Ziekenhuis) en ook internationaal. Daarnaast lagen patiënten twee dagen minder lang in het ziekenhuis.

Het Fit4Surgery-programma heeft een multimodale aanpak. Dit wil zeggen dat op meerdere aspecten de fysieke en mentale fitheid wordt aangepakt. Hierbij kan gedacht worden aan het aanpakken van het eetpatroon, stoppen met roken, behandeling van bloedarmoede, diabetes mellitus, mentale ondersteuning door bijvoorbeeld een psycholoog en natuurlijk het trainen van kracht en conditie (fysieke fitheid). Het Fit4Surgery-programma start ongeveer 4 weken voor de operatie.

Zoals uit het bovenstaande blijkt moeten op diverse gebieden tegelijk acties uitgezet worden. Zo zal binnen het ziekenhuis de diagnose en screening vlot achter elkaar moeten plaatsvinden. Evenals het inzetten van acties op de diverse pijlers; fysieke fitheid, voedingsstatus, mentale weerbaarheid, comorbiditeit en kwetsbaarheid, intoxicaties en motivatie en gedrag.

Voor een ziekenhuis betekent dit dat zij behoorlijk wat zaken intern geregeld en georganiseerd moeten hebben om het Fit4Surgery-programma te kunnen aanbieden. Tegelijkertijd dienen in de eerste lijn gespecialiseerde therapeuten klaar te staan om de fysieke training van het Fit4Surgery-programma aan te bieden.

Waarom een specialisatie Fit4Surgery binnen Chronisch ZorgNet?

De focus van fysieke training binnen het Fit4Surgery-programma ligt op gesuperviseerd bewegen én leefstijlbegeleiding. Dit sluit volledig aan bij de kwaliteiten van Chronisch ZorgNet therapeuten. Samen met een werkgroep van experts wordt bekeken welke kennis fysio- en oefentherapeuten nodig hebben om het trainingsprogramma aan te bieden. Op basis hiervan wordt een scholing ontwikkeld. Als je als therapeut het Fit4Surgery-programma wil gaan aanbieden moet je deze scholing gevolgd hebben en word je met deze specialisatie zichtbaar bij Chronisch ZorgNet. Daarnaast wordt vastgesteld welke klinimetrie van belang is en aan welke eisen de praktijkruimte dient te voldoen. De netwerkstructuur van Chronisch ZorgNet biedt de mogelijkheid om zorgverleners te scholen, de kwaliteit te borgen en de gespecialiseerde zorgverleners vindbaar te maken voor verwijzers én patiënten.

Hoe nu verder…

Om het Fit4Surgery-programma te implementeren zijn meerdere handelingen vereist; zo moeten ziekenhuizen hun organisatie ingericht hebben om dit programma aan te kunnen bieden en door te kunnen verwijzen naar eerstelijns gespecialiseerde therapeuten voor fysieke training. Aangezien niet alle ziekenhuizen tegelijk geschoold en ingericht kunnen worden om het Fit4Surgery-programma aan te bieden, zal de implementatie stapsgewijs plaatsvinden. Anderzijds dienen eerstelijns therapeuten geschoold te worden in dit programma, zodat doorverwezen kan worden door de ziekenhuizen. Zodra de e-learning live gaat, kunnen alle therapeuten die hierin geïnteresseerd zijn de scholing volgen en zich daarmee specialiseren in Fit4Surgery. Wees je er wel van bewust dat het mogelijk nog even duurt voordat je verwijzingen vanuit het ziekenhuis zal ontvangen. Dit hangt onder andere af van de stapsgewijze implementatie van Fit4Surgery in de ziekenhuizen. Op dit moment maken enkele ziekenhuizen zich gereed om het Fit4Surgery-programma aan te bieden, waaronder het Radboudumc, Maxima Medisch Centrum, UMC Groningen en het Reinier de Graaf ziekenhuis. Vanaf de tweede helft van 2022 zal uitbreiding naar andere regio’s volgen. De planning hiervoor wordt binnenkort bekend gemaakt.

Zoals hierboven vermeld moeten alle therapeuten die het Fit4Surgery-programma willen aanbieden, geschoold zijn in dit programma. De fysieke training van het programma vindt plaats volgens een protocol waar gestructureerd van afgeweken kan worden indien een therapeut dit nodig acht. Daarnaast is dataverzameling, niet alleen door therapeuten maar ook door ziekenhuizen, een belangrijk onderdeel. Er is al veel evidentie rondom het Fit4Surgery-programma, maar om dit programma (ook de fysieke training uitgevoerd door een eerstelijns gespecialiseerde therapeut) daadwerkelijk vergoed te krijgen vanuit de basisverzekering, is meer data nodig. Data die verzameld wordt tijdens de implementatie van dit programma. De scholing voor therapeuten is momenteel in ontwikkeling en zal naar verwachting in de zomer te volgen zijn. Na het volgen van de scholing zal de therapeut de specialisatie “Fit4Surgery” binnen Chronisch ZorgNet toegekend krijgen.

Ambities

Op dit moment maken de eerste ziekenhuizen zich gereed om het Fit4Surgery-programma aan te bieden. Vanaf de tweede helft van 2022 zal uitbreiding naar andere regio’s volgen. Via de netwerkstructuur van Chronisch ZorgNet en het scholen van eerstelijns zorgverleners is het mogelijk om Fit4Surgery in heel Nederland beschikbaar te maken. Wil jij jouw regio Fit4Surgery maken? Hou dan de website en social media in de gaten voor meer nieuws over wanneer de scholing van Fit4Surgery live gaat. Dit maken we zo snel mogelijk bekend!