Chronisch ZorgNet, een multidisciplinair netwerk


Samen streven naar passende zorg

Vanaf medio 2022 wordt Chronisch ZorgNet een multidisciplinair netwerk. Op deze manier wordt interdisciplinair samenwerken tussen eerstelijns paramedici een stuk eenvoudiger. Rond de zomer kunnen diëtisten zich aansluiten bij Chronisch ZorgNet, en daarna volgen ook ergotherapeuten en andere disciplines. Joep Teijink, voorzitter van Chronisch ZorgNet, sprak daar al over tijdens het congres. Hieronder is het fragment van het congres te bekijken.

Waarom is interdisciplinair samenwerken zo belangrijk?
Chronische, niet-overdraagbare aandoeningen worden meestal veroorzaakt door leefstijl-gerelateerde factoren (o.a. te weinig beweging, ongezonde voeding en roken). De behandeling van deze factoren beperkt zich meestal niet tot het vakgebied van één zorgverlener. Het is daarom van groot belang dat de juiste zorgverleners bij de behandeling betrokken worden. Uit onderzoek blijkt dat interdisciplinaire samenwerking tussen zorgverleners leidt tot betere uitkomsten, grotere patiënttevredenheid en meer therapietrouw. Het is dus eigenlijk niet meer dan logisch dat zorgverleners goed samenwerken, de behandelingen op elkaar afstemmen en verder kijken dan hun eigen discipline. Daarnaast is de verwachting dat interdisciplinaire samenwerking bij steeds meer behandelrichtlijnen de norm zal worden. In een aantal richtlijnen is het al opgenomen, zoals de multidisciplinaire behandelrichtlijn COPD van de LAN (Publicaties - Long Alliantie Nederland) en de ‘KNGF-standpunten bij COVID-19, aanbevelingen voor de eerste lijn’ (kngf-standpunt_fysiotherapie_bij_covid-19_29032022.pdf)

Winst voor de patiënt
Interdisciplinaire samenwerking kan een patiënt veel opleveren. Het leidt tot betere uitkomsten, een grotere patiënttevredenheid en verbetert de therapietrouw. Door deze samenwerking kunnen disciplines elkaar versterken en worden tegengestelde adviezen voorkomen. Interdisciplinaire samenwerking biedt de patiënt daarnaast veel rust, zodat deze zich op de eigen gezondheid kan richten in plaats van de organisatie eromheen.

Winst voor de zorgverlener
Door interdisciplinaire samenwerkingen aan te gaan rondom de patiënt, wordt duidelijker wat elke zorgverlener voor de patiënt kan betekenen en hoe zij elkaar onderling kunnen versterken. Samen werken zij zo op een krachtige manier aan passende zorg. Het verbreedt de blik van de zorgverleners en ondersteunt hen in het geven van een passende behandeling. Zorgverleners ervaren deze extra inzichten als enorm waardevol en het helpt hen om de behandeling verder te optimaliseren.

Voor de juiste zorg op de juiste plek zijn goede samenwerkingen van groot belang. Doordat Chronisch ZorgNet zorgverleners gaan ondersteunen in het aangaan, onderhouden en versterken van interdisciplinaire samenwerkingen, kan voor nog meer patiënten de juiste zorg op de juiste plek georganiseerd worden. Tot slot straalt dit vertrouwen uit: niet alleen een patiënt weet en voelt dat hij in een goed samenwerkend netwerk terecht is gekomen, ook verwijzers kunnen erop vertrouwen dat zij hun patiënten doorsturen naar bekwame paramedici die, indien nodig, interdisciplinair samenwerken om zo de beste zorg te leveren.  

Wat kun je de komende maanden verwachten?
Zoals eerder vermeld werken we momenteel hard aan een nieuwe website waar het mogelijk wordt voor andere disciplines om een portfolio aan te maken. De lancering van de nieuwe website staat gepland in de zomer van 2022.

Daarnaast heeft de afgelopen maanden een inventarisatie van de behoeften rondom interdisciplinair samenwerken in het werkveld plaatsgevonden. Op basis van deze inventarisatie kwam naar voren dat een paar factoren van cruciaal belang zijn om interdisciplinair samen te werken:

  • Elkaar kennen.
  • Kennis hebben van elkaars visie op gezondheid en ziekte.
  • Behandeldoelen en tot slot laagdrempelige communicatie.

Om deze factoren op een eenvoudige manier in het portfolio te realiseren wordt overlegd met beroepsverenigingen, individuele zorgverleners en experts. Heb jij hier ideeën over? Dan horen wij die uiteraard graag. Mail naar info@chronischzorgnet.nl

De komende maanden zullen de ontwikkelingen elkaar snel opvolgen. Houd daarom onze website, LinkedIn en facebook pagina in de gaten.