Intervisie


Intervisie is een methode waarbij therapeuten onder begeleiding van een intervisiecoach kennis en ervaringen uitwisselen en elkaar feedback geven. Het geeft diepgang en kan leiden tot nieuwe inzichten. In samenwerking met het KNGF en IQ Healthcare is een intervisiemodule over perifeer arterieel vaatlijden (PAV) ontwikkeld. De module gaat in op de fysiotherapeutische behandeling voor patiënten met PAV, waarin casuïstiek de basis vormt. Deze module wordt binnenkort beschikbaar gemaakt.