De Osteoporose Vereniging en Chronisch ZorgNet slaan handen ineen!


Op het Chronisch ZorgNet congres 2021 werd bekend gemaakt dat er een nieuwe specialisatie binnen Chronisch ZorgNet komt, namelijk: Osteoporose, Vallen & Breken.

Waarom een specialisatie “Osteoporose, Vallen & Breken” binnen Chronisch ZorgNet?

Bewegen en leefstijl zijn belangrijk bij osteoporose en fractuurpreventie. Landelijk gezien zijn te weinig paramedici (zoals fysio- en oefentherapeuten) gespecialiseerd in de behandeling van osteoporose en fractuurpreventie om deze doelgroep te helpen. Daarnaast zijn gespecialiseerde paramedici niet vindbaar voor patiënten en verwijzers. Hierdoor blijft de factor bewegen en leefstijl bij deze patiëntencategorie onderbelicht.

Om deze reden is Chronisch ZorgNet door de Osteoporose Vereniging benaderd. Samen bekijken we de opties om meer aandacht te vragen voor de rol van eerstelijns paramedici bij deze patiëntencategorie. Het gebruiken van de reeds bestaande infrastructuur van Chronisch ZorgNet is een logisch vervolg, aangezien hiermee therapeuten gespecialiseerd en vindbaar gemaakt kunnen worden voor verwijzers en patiënten. Tegelijkertijd worden verwijzers benaderd om ervoor te zorgen dat verwijzingen tot stand komen.  

Wat zijn de vervolgstappen?

Allereerst dient te worden bekeken welke kennis fysio- en oefentherapeuten nodig hebben om deze doelgroep te behandelen. Daarnaast dient vastgesteld te worden welke klinimetrie van belang is en aan welke eisen een praktijk dient de voldoen. Om dit inventariseren is een werkgroep van diverse experts (fysio- en oefentherapeuten, endocrinoloog, internist, verpleegkundig specialist) opgezet. Zij gaan aan de slag gegaan met het opstellen van de kwaliteitseisen. Hierbij kan onder andere gedacht worden aan relevante scholing over osteoporose en fractuurpreventie, het meetprotocol en praktijkeisen. De Osteoporose Vereniging brengt bij het ontwikkelen van deze kwaliteitseisen in wat voor patiënten belangrijk is en wat zij verwachten van beweegzorg.

Tegelijkertijd wordt nauw samengewerkt met diverse verwijzers (bijv. op fractuurpoli’s). Samen inventariseren we hoe we ervoor kunnen zorgen dat de patiënten voor wie deze zorg zinnig is ook daadwerkelijk bij de juiste eerstelijns zorgverleners terecht komen.

Ambitie

Uiteraard gaat het niet alleen om de patiënten die bekend zijn op de fractuurpoli’s, maar ook om mensen met een verhoogd valrisico of (nog niet gediagnostiseerde) osteoporose. Het vindbaar en transparant maken van gespecialiseerde therapeuten en het benaderen van de fractuurpoli’s biedt een basis. Daarnaast wordt bekeken welke acties nodig zijn om andere betrokkenen op de hoogte te stellen.

Voor nu is de eerste stap dat wij de komende tijd samen met de Osteoporose Vereniging en andere experts ervoor zorgen dat er landelijk fysio- en oefentherapeuten (vindbaar) zijn die gespecialiseerd zijn in de behandeling van osteoporose en fractuurpreventie.

Ben jij ook benieuwd hoe je straks de specialisatie binnen Chronisch ZorgNet kunt krijgen en jezelf op de kaart kunt zetten voor deze doelgroep en de betrokken verwijzers? Nog even geduld, want rond de zomer hopen we de eerste basiscursussen te organiseren en deze specialisatie zichtbaar te maken op de ZorgZoeker. Uiteraard houden we jullie op de hoogte! Houd onze nieuwsbrief, website en social media in de gaten!