Eva Vermeulen - (onbewuste) invloeden op ons gedrag


Leefstijl en gedrag krijgen een steeds grotere plek in de gezondheidszorg. Maar hoe groot belangrijk een gezonde leefstijl ook is, een oproep om "Gewoon wat gezonder te eten" of "Gewoon die oefeningen te doen" zorgt lang niet altijd voor het gewenste resultaat. Welkom in de wereld van gedragsverandering!

Hoe komt het dat er een kloof bestaat tussen wat cliënten willen (gezonder worden) en wat ze doen (leefstijl)? Waarom maken zij (en wijzelf) niet altijd rationele keuzes? In dit webinar wordt ingezoomd op verschillende factoren die invloed hebben op gedrag, zoals de digitale, sociale en informatie-omgeving. Vervolgens wordt er gekeken hoe er slim kan worden omgegaan met deze gedragsinvloeden. Ofwel, hoe we een duwtje richting een gezondere leefstijl kunnen geven.