Machteld Huber - positieve gezondheid


Voormalig huisarts en onderzoeker Machteld Huber is de grondlegger van het gedachtegoed ‘Positieve Gezondheid’. Daarbij gaat het om het bevorderen van veerkracht en eigen regie van mensen en een bredere blik op gezondheid dan vanuit het louter medische model. In haar lezing vertelt Machteld wat Positieve Gezondheid is, hoe het gedachtegoed is ontstaan en wat jij hier als zorgverlener mee kan. Met de patiënt, maar ook voor jezelf.