Marjon Stapper - slaap als onderdeel van leefstijl


Slapen doen we een derde van ons leven. Belang dat dit goed verloopt is dan ook groot. In de sessie wordt algemene informatie en inzicht op slaap gegeven. Daarbij wordt er ingegaan op de factoren die beïnvloedend (kunnen) zijn op slaap en op 2 van de 7 groepen slaapstoornissen. De aanwezigen krijgen basale slaapwaakadviezen toegelicht die ze kunnen inzetten in de dagelijks praktijk en/of wanneer er verwezen dient te worden.