Thomas Hoogeboom - de waarde van wetenschappelijk onderzoek


Wetenschappelijk onderzoek speelt op verschillende niveaus een belangrijke rol in de emancipatie en volgroeiing van onze vakgebieden. Zo draagt het bij aan de positionering van fysio- en oefentherapie in het zorglandschap en draagt het bij aan waarde gedreven zorg door meer en minder waardevolle behandelingen van elkaar te scheiden. Op hoger niveau helpt wetenschap ons dus vooruit. Maar hoe zit dat voor beslissingen in de dagelijkse praktijk? Wat is dan de waarde van wetenschappelijk onderzoek?

De waarde van wetenschappelijk onderzoek op het niveau van de patiënt en behandelaar blijkt lastiger te duiden. Wat betekent een nieuw gepubliceerde studie voor een therapeut? Kan één studie ooit het handelen van een therapeut beïnvloeden? Hoe interpreteer je een dergelijke studie vanaf de werkvloer? Kijk je naar methodologische kwaliteit of meer naar therapeutische kwaliteit? 

Mogelijk moeten wetenschap en praktijk veel minder als twee losse entiteiten worden gezien. Idealiter vormt de praktijk de wetenschap en dient de wetenschap de praktijk. Hoe doen we dat? Welke rol moeten wetenschappers zich aanmeten en hoe zit dat voor therapeuten? De Raad voor Volksgezondheid en Samenleving stelde in een rapport dat we steeds meer naar lerende organisaties toe moeten waarbij wetenschappelijk veel meer plaatsvindt in de context van het dagelijks handelen.

Thomas licht in deze presentatie zijn idee voor de toekomst van (de toepassing van) wetenschappelijk onderzoek binnen de fysio- en oefentherapie toe.