Rosa Holtslag - Roelvink

Rosa Holtslag - Roelvink

Projectmedewerker hartrevalidatie

Na bijna 10 jaar fysiotherapeut te zijn geweest binnen het Radboudumc ben ik in 2016 overgestapt naar de eerste lijn. Mijn ervaring op de klinische afdeling cardiologie en de poliklinische hartrevalidatie wilde ik hierbij graag meenemen. Van revalidatie, mensen een geheel traject begeleiden en betekenisvolle dingen voor elkaar krijgen word ik blij. Echter binnen de tweede lijn konden we ook hele (sub)groepen niet bereiken en/of miste ik de mogelijkheid tot nazorg en borging van effecten op langere termijn. Ik wilde uitproberen hoe me dit in de eerste lijn zou bevallen en ben bij De fysioo in Nijmegen terecht gekomen. Een jonge, innoverende praktijk met een groot en veelzijdig team. Ik kreeg de kans me puur te gaan richten op hartpatiënten, en gezien de overeenkomsten met de vaatpatiënt heb ik me gelijk aangesloten bij destijds ClaudicatioNet.

Na een half jaar was mijn agenda volledig gevuld met deze twee doelgroepen. Behandeling van hartfalen-patiënten die thuisgebonden waren, nazorg aan patiënten die een tweedelijns hartrevalidatie hadden doorlopen, preoperatieve training, begeleiding van patiënten met PAV of patiënten die puur beweegadvies wilde na een (eerder) hartevent.

Toen Chronisch ZorgNet eind 2019 bij mij aanklopte of ik mee wilde werken de hartrevalidatie landelijk een prominentere rol te geven in de eerste lijn zei ik volmondig JA. De transitie van deze zorg biedt ons als therapeut veel kansen. Ik geloof dat wij in de eerste lijn een hele mooie rol kunnen vervullen in deze hartzorg. We kunnen hierdoor patiënten een breder palet aan revalidatie mogelijkheden bieden (ook dicht bij huis en in de buurt van lotgenoten) waardoor de uptake omhoog kan gaan (nu revalideert gem. maximaal 50%) en iedere hartpatiënten in Nederland een gespecialiseerd fysiotherapeut kan vinden, ook bij ''terugval''. Verder denk ik dat we ons moeten blijven doorontwikkelen in coaching, bewustzijn, preventie en leefstijl om ook echt van waarde te zijn t.a.v. een duurzame gedragsverandering.