Transparantie en kwaliteit


Chronisch ZorgNet is een ‘open’ netwerk, wat betekent dat iedere fysiotherapeut die voldoet aan de voorwaarden kan deelnemen aan Chronisch ZorgNet. Deze voorwaarden zijn opgesteld om de hoogwaardige kwaliteit van de geleverde zorg te waarborgen. Voordat een therapeut zich aansluit bij Chronisch ZorgNet wordt ten minste één basiscursus gevolgd in een van de vier volgende onderwerpen: perifeer arterieel vaatlijden (PAV), longaandoeningen, hartrevalidatie, of osteoporose, vallen & breken. In deze basisscholingen worden de basiskennis en vaardigheden behandeld. Logischerwijs kan een therapeut zich ook aansluiten met meerdere specialisaties, indien de basiscursussen voor meerdere scholingen gevolgd zijn. Chronisch ZorgNet therapeuten volgen jaarlijks scholing en bezoeken het Chronisch ZorgNet Congres om zich verder te specialiseren en de kennis omtrent de behandeling van chronische, niet-overdraagbare aandoeningen en relevante comorbiditeiten up-to-date te houden. De gevolgde scholing van elke Chronisch ZorgNet therapeut is transparant middels een persoonlijk Portfolio op de website. Dit Portfolio is voor iedereen toegankelijk, waardoor een arts of patiënt te allen tijde kan vinden in welke thematiek een therapeut geschoold is.

In 2015 heeft Chronisch ZorgNet (toen nog ClaudicatioNet) het Kwaliteitssysteem geïntroduceerd. Vanaf toen leveren alle Chronisch ZorgNet therapeuten die gespecialiseerd zijn in de behandeling van PAV maandelijks behandeldata van patiënten met PAV aan. Hierdoor heeft Chronisch ZorgNet volledige transparantie over de effectiviteit van een traject gesuperviseerde looptherapie met leefstijlbegeleiding voor patiënten met PAV in Nederland. Therapeuten kunnen hun eigen resultaten vergelijken met het landelijk gemiddelde en met collega-therapeuten in de regio. Best-practices en underperformers kunnen worden geïdentificeerd. In een open leer- en verbetercultuur kunnen therapeuten zich verder ontwikkelen en zo wordt de kwaliteit en effectiviteit van de behandeling binnen het netwerk geoptimaliseerd. Wij streven ernaar om ditzelfde te gaan realiseren voor de andere specialisaties.