Advies fysiotherapie ten tijde van corona


Advies behandeling van patiënten door de fysiotherapeut tijdens de coronacrisis

Op basis van de meest recente adviezen en informatie van het VWS en de richtlijnen van het RIVM, heeft het KNGF samen met SKF en PPN een triage stappenplan opgesteld. Hierin staat beschreven onder welke voorwaarden de zorg kan plaatsvinden en hoe deze stapsgewijs weer opgeschaald kan worden. Ook is er een document gepubliceerd met tips over de herinrichting en organisatie van zorg binnen de anderhalvemetersamenleving. Houd altijd zelf de berichtgeving in de gaten. Wij gaan ervan uit dat je als Chronisch ZorgNet therapeut volgens de richtlijnen van RIVM en KNGF handelt.

Digitaal contact houden met je patiënt

Nog steeds geldt dat je, waar mogelijk, de patiënt zoveel mogelijk behandelt op afstand. Het is belangrijk om digitaal in contact te blijven met je patiënten. Dit vraagt om creatieve oplossingen van jou als (Chronisch ZorgNet) therapeut om op afstand te coachen en te sturen op training.

In elk geval heb je als therapeut de mogelijkheid om telefonische consulten te doen. Maak daar gebruik van om in contact te blijven met je patiënten. Vraag hoe het met ze gaat, vraag hoe het gaat met de dagindeling (eenzaamheid, dagbesteding etc.) en vraag dus ook naar het beweeggedrag. Gebruik hierin je motiverende gespreksvoeringtechnieken om de patiënt te laten denken in (andere) mogelijkheden. Maak een beweegplan dat uitgevoerd kan worden in huis of waar mogelijk een wandeling buiten (in de tuin). Leg de lat niet te hoog, maar benadruk wel het belang om juist nu goed te blijven bewegen. Niet alleen om de behaalde trainingseffecten van je behandeling te onderhouden, maar ook om zo fit mogelijk te blijven om het coronavirus te bestrijden.

Dus ook als jouw patiënt niet naar de praktijk kan komen, bekijk dan de mogelijkheden om wél met de patiënt in contact te blijven. Want juist in deze tijd hebben de patiënten jouw ondersteuning nodig. Dit is zowel op fysiek als op mentaal vlak. Zoals koning Willem-Alexander ook zei: “we gaan de strijd aan tegen het eenzaamheidsvirus”.

Houd voor alles wat je doet de verslaglegging bij. Je noteert hoe het met de patiënt gaat, wat goed gaat of minder, plannen die zijn gemaakt over wat de patiënt gaat doen (bijv. oefeningen of wandelen), wanneer je het volgende contact met de patiënt hebt etc. Noteer voor telefonische consulten declareert vind je op deze pagina.

Het begeleiden van patiënten op afstand; hoe doe je dat?

Bekijk hier een aantal video's met tips voor fysiotherapie op afstand. De komende tijd gaan we de tips verder uitbreiden door regelmatig middels video’s van experts tips te delen om jou te ondersteunen met het begeleiden van je patiënten op afstand. Hou daarvoor onze website, Facebook en LinkedIn in de gaten! Heb jij zelf een tip die je wil delen met jouw collega’s? Mail dan naar info@chronischzorgnet.nl!

Hoe kan ik in deze periode data verzamelen en aanleveren?

Ook als je patiënten met PAV begeleidt middels bijvoorbeeld telefonisch contact, dan kun je data aan blijven leveren via de LDF. In jouw EPD-systeem verzamel je namelijk ook data over de behandelsessie. Als je daarnaast vragenlijsten invult, kunnen deze uiteraard ook naar de LDF verstuurd worden.

Vragenlijsten afnemen op de meetmomenten

Indien een patiënt van jou een meetmoment zou hebben in de periode waarin hij/zij niet naar de praktijk kan komen vanwege het coronavirus, kun je de patiënt opbellen en de vragenlijsten telefonisch doornemen. Hierdoor kun je toch vragen invullen en data verzamelen. Het zal niet mogelijk zijn om alle vragen te beantwoorden middels een telefonisch gesprek. Dit geldt bijvoorbeeld voor de functionele en maximale loopafstand. Omdat de loopbandtest niet uitvoerbaar is, kun je de vragen m.b.t. de loopafstanden leeg laten (geen 0 invullen). Is het niet mogelijk om de vragen leeg te laten, dan kun je '5555' invullen als loopafstand. Dit geldt ook voor andere vragen die je niet kunt beantwoorden. De verzamelde data kan naar de LDF opgestuurd worden. Indien dit niet mogelijk is, omdat de vragenlijsten niet volledig zijn ingevuld, raden we je aan om contact op te nemen met de software leverancier.

Indien jij op dit moment helemaal geen patiënten met PAV in behandeling hebt, dan kun je dit in jouw Chronisch ZorgNet Portfolio aangeven middels de knop ‘Geen PAV-patiënten in behandeling’. Deze knop vind je in jouw portfolio onder het kopje ‘Kwaliteitssysteem’. Het is belangrijk dat je in elke maand waarin je geen patiënten met PAV behandeld deze knop opnieuw indrukt. Let hierbij op, want als je op 1 mei deze knop in zou drukken, geef je aan dat je in mei geen patiënten hebt behandeld.