Vergoedingen


Op de website van KNGF verscheen 28 mei het goede nieuws dat er een aparte diagnosecode is ingevoerd voor patiënten die worden behandeld aan de gevolgen van COVID-19: code 9363. Je kunt deze code met ingang van 1 juni in de systemen gebruiken (met een terugwerkende kracht tot 1 maart). Voor de toepassing van de code gelden de volgende afspraken. 

 • De code geldt voor alle nieuwe patiënten voor wie je in de afgelopen periode nog geen behandelingen hebt gedeclareerd met klachten die zijn gerelateerd aan COVID-19. Dus ongeacht of zij in het ziekenhuis opgenomen zijn geweest of niet. 
 • Voor patiënten die opgenomen zijn geweest in het ziekenhuis geldt de aanspraak op vergoeding van de behandeling vanuit de Zorgverzekeringswet vanaf de 21ste behandeling. De volgorde van CSI-coderingen is 008 gevolgd door 001. Voor patiënten die niet opgenomen zijn geweest in het ziekenhuis geldt de aanspraak op vergoeding van de behandeling vanuit de aanvullende verzekering of komen de kosten gedeeltelijk of geheel voor rekening van de patiënt. De CSI-code is dan 009. De invoering van de aparte DCSPH-code zegt dus nog niets over (wijziging van) de aanspraak. 
 • Voor patiënten met COVID-19 die al onder behandeling zijn en waarvoor ook al is gedeclareerd, blijft de ‘oude’ code 9380 van toepassing met de vastgestelde aanspraak. Het advies is om dit niet te wijzigen omdat er dan problemen kunnen optreden met de registratie van de betaling van de eerste 20 behandelingen

Voor eventuele aanpassing van de aanspraken loopt op dit moment nog een adviestraject bij Zorginstituut Nederland.

E-health en videobellen
Zorgverzekeraars staan positief tegenover de e-health ontwikkeling, en zijn welwillend om hier een (tijdelijke) vergoedingsstructuur voor op te zetten. Er zijn een aantal voorwaarden voor e-health gesteld, zodat deze als volledige zitting gedeclareerd kunnen worden onder code 1000.

 • Er moet een bestaande behandelrelatie zijn.
 • Behandeling op afstand moet qua duur, kwaliteit en inhoud gelijk zijn aan een behandeling in een praktijkruimte.
 • Videoconsult mag, maar wel in een ruimte die de privacy kan waarborgen. Thuis waar je partner/huisgenoot langs kan lopen valt daar vanzelfsprekend niet onder.
 • Voor videoconsulten heeft het gebruik van Physitrack door aanvullende opties en het AVG-beleid de voorkeur. Intramed is bezig met het ontwikkelen van de mogelijkheid tot videobellen. Andere applicaties die AVG-proof zijn (niet uitputtend): Clockdoc, E-zorg, KPN zorgmessenger, Physitrack, Vteli/Vcare, Weseedo, Zaurus. Niet AVG-proof zijn: Skype, Zoom, WhatsApp en Facetime.
 • Leg altijd in het behandeldossier vast dat besproken is om de behandeling via deze weg plaats te laten vinden en hiervoor akkoord is gegeven door de patiënt. Dit alles om misverstanden te voorkomen.

Update 11 mei: Tarieven voor telefonische zittingen fysiotherapie (prestatiecode 1920), voor zover bij ons bekend:

 • Zilveren Kruis: 1920 = 1000 reguliere zitting 
 • De Friesland 1920 = 1000 reguliere zitting 
 • CZ 1920 = 1000 reguliere zitting
 • VGZ 1920 = 1000 reguliere zitting 
 • ENO 15,73 euro (1920 telt als 0,5 zitting mee)
 • a.s.r. 10,16 euro
 • DSW: 31,20 euro (naar rato in rekening brengen)
 • Menzis: 1920 = 1000 reguliere zitting
 • Z&Z: 1920 = 1000 reguliere zitting
 • De Amersfoortse: 1920 = 1000 reguliere zitting
 • Ditzo: 1920 = 1000 reguliere zitting
 • ONVZ: 1920 = 1000 reguliere zitting
 • Caresq: 1920 = 1000 reguliere zitting