Verwijzing


Het zorgpad van een coronapatiënt is op dit moment nog niet gestandaardiseerd. Een coronapatiënt kan door verschillende zorgverleners naar jou worden verwezen voor een revalidatietraject. Denk aan een arts in ziekenhuis, revalidatiekliniek of de huisarts. Ook kan een patiënt op eigen initiatief bij je aankloppen. Wanneer een verwijzing binnenkomt via de Digitale Zorgverwijzer, zorg dan voor een tijdige afhandeling. Volg hiervoor de handleiding om binnen 3 dagen contact op te nemen met de patiënt en op korte termijn de behandeling te starten.

Op dit moment kan het zijn dat de overdracht minimaal is, door de druk op de gezondheidszorg. Probeer begrip te hebben voor de mogelijk karige informatie waarmee je het traject moet starten. Voor het terugkoppelen van de voortgang van de patiënt aan de verwijzer biedt Chronisch ZorgNet een gestandaardiseerde terugkoppelingsbrief.