Gespecialiseerde corona therapeuten


Hoewel er nog veel onduidelijk is over revalidatie van coronapatiënten, zijn experts het er over eens dat specialisatie op het gebied van longaandoeningen een sterke basis vormt om coronapatiënten te kunnen begeleiden in hun revalidatietraject. Inmiddels zijn ruim 800 Chronisch ZorgNet therapeuten die gespecialiseerd zijn in longaandoeningen, verspreid door heel Nederland te vinden op onze Zorgzoeker. Longtherapeuten die niet zijn aangesloten bij Chronisch ZorgNet kunnen ook corona therapeut worden, mits een basisscholing longaandoeningen is gevolgd.

Om aanvullende expertise te verkrijgen op het gebied van corona is een e-learning module opgezet, met achtergrondinformatie over het virus en de focus op de behandeling van coronapatiënten door de fysiotherapeut. De e-learning module is o.a. gebaseerd op de kennis vanuit het REACH-project, KNGF-adviesdocument en het recent uitgebrachte European Respiratory Society-expert adviesdocument. Aangezien de kennis en ervaring over corona nog volop in ontwikkeling is, is het belangrijk om op de hoogte te blijven van recenten ontwikkelingen, inzichten en ervaringen vanuit het veld. Corona therapeuten worden daarom aangemoedigd om via webinars up-to-date te blijven.

Gezien het brede spectrum van problematiek waar coronapatiënten mee in aanraking komen, zorgt elke corona therapeut voor een multidisciplinair netwerk. Er worden in de buurt van de eigen praktijk, dus in de woonomgeving van de patiënt, korte communicatielijnen gelegd naar diëtetiek en ergotherapie. Vanzelfsprekend is ook de samenwerking met de huisarts van groot belang.