Landelijk revalidatie in eerste lijn


Het coronavirus is een flinke aanslag op onze samenleving en in het bijzonder op de door corona getroffen patiënten. Een deel van deze patiënten zal na het doormaken van de ziekte baat hebben bij adequate (fysiotherapeutische) revalidatie in de eerste lijn. Dit vraagt om eerstelijns zorgverleners die kennis en ervaring hebben op dit gebied. Chronisch ZorgNet (voorheen ClaudicatioNet) is een netwerk van gespecialiseerde (fysio)therapeuten, dat zich kenmerkt door kwaliteit van de geboden zorg, een ondersteunende ICT-infrastructuur (o.a. Zorgzoeker en Digitale Zorgverwijzer) en landelijke implementatiekracht. Gezien de impact van het virus op de samenleving en de actuele vraag om in het hele land eerstelijns zorg te kunnen bieden aan deze patiënten, zetten wij ons netwerk in om met zijn allen een eerstelijns opvangnet voor deze patiëntengroep te realiseren. Niet alleen met Chronisch ZorgNet therapeuten, maar met alle longtherapeuten in Nederland.

Welke stappen zijn gezet om eerstelijns coronarevalidatie te realiseren?

 • Landelijke beschikbaarheid van gespecialiseerde corona therapeuten:
  • Specialiseren van (fysio)therapeuten middels een e-learning over coronarevalidatie in de eerste lijn (beschikbaar voor ALLE longtherapeuten in Nederland, niet alleen voor Chronisch ZorgNet)
  • Handelen volgens het nieuwste KNGF-standpunt Fysiotherapie bij patiënten met COVID-19
  • Up-to-date houden van kennis middels webinars die ontwikkeld worden door experts van o.a. REACH, KNGF en CIRO.
  • Samenwerking via het netwerk van de therapeut (diëtist, ergotherapeut en huisartsen in de woonomgeving van de patiënt)
 • Zichtbaarheid en vindbaarheid van gespecialiseerde therapeuten:
  • Zorgzoeker (zoeken naar therapeuten in de woonomgeving van de patiënt)
  • Digitale Zorgverwijzer (een patiënt die voor fysiotherapie wordt verwezen is binnen een paar werkdagen in behandeling)
  • Zorgzoeker en Zorgverwijzer zijn ook beschikbaar voor gespecialiseerde corona therapeuten die niet deelnemen aan Chronisch ZorgNet