Suggesties


Om de kwaliteit van dit netwerk continu te verbeteren, kunnen suggesties kenbaar gemaakt worden via corona-netwerk@chronischzorgnet.nl of telefonisch via 040 – 2398764 (dagelijks bereikbaar tussen 10.00 en 12.00).

Door middel van een ieders input kunnen we bijvoorbeeld via de webinars, website en/of nieuwsberichten alle coronatherapeuten op de hoogte houden. Wij benaderen actief inhoudsdeskundigen om in de webinars te participeren. Als u een bijdrage denkt te kunnen leveren of iemand weet met expertise waarmee de zorg verbeterd kan worden, dan vernemen wij dat graag.