Privacystatement


Versie december 2021Logo Chronisch ZorgNet

 

 

Doordat jij gebruik maakt van onze website, het kwaliteitssysteem of contact met ons opneemt ontvangen wij bepaalde gegevens van jou. Wij hechten veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens en gaan altijd zorgvuldig met deze gegevens om. Met dit privacystatement willen wij jou daarom zo goed mogelijk inlichten over de gegevens die wij van jou verzamelen, de wijze waarop we jouw gegevens verzamelen en het doel van de verwerking van deze gegevens.

Van wie verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens als:

 • Jij onze website bezoekt en contact met ons opneemt (bijvoorbeeld omdat jij interesse hebt in onze dienstverlening of informatie opvraagt);
 • Jij als zorgverlener bij ons bent aangemeld via de website;
 • Jij als verwijzer bij ons bent aangemeld;
 • Jij wordt doorverwezen naar een bij ons aangesloten behandelaar via het kwaliteitssysteem;
 • Bij ons solliciteert;

a. Persoonlijke gegevens van bezoekers op de website en in geval contact wordt opgenomen

Om jou via onze website van dienst te kunnen zijn, is het soms nodig dat wij persoonsgegevens van jou verwerken. Persoonsgegevens zijn gegevens die herleidbaar zijn naar jou als persoon, bijvoorbeeld jouw IP-adres. Met ‘verwerken’ van persoonsgegevens worden alle handelingen bedoeld die met gegevens mogelijk zijn. Daarbij kun je denken aan bijvoorbeeld het registeren, inzien, opslaan, aanvullen en aan derden verstrekken van jouw persoonsgegevens.

Wij mogen jouw persoonsgegevens verkregen via onze website of overige correspondentie gebruiken indien jij daarvoor toestemming geeft, zoals jouw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en alle overige informatie die je actief aan ons verstrekt. Jouw gegevens gebruiken wij nooit voor andere doeleinden, tenzij jij hier toestemming voor geeft.

b. Persoonlijke gegevens van zorgverleners die zich aanmelden via de website

Als je gebruik maakt van een van onze diensten of contact met ons opneemt, dan kunnen wij de gegevens die je direct aan ons verstrekt verzamelen. Het gaat daarbij onder meer om jouw voornamen en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, informatie over opleidingen, AGB-zorgverlenerscode, BIG nummer en alle overige informatie die je actief aan ons verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie, telefonisch of door een account op deze website aan te maken. Daarbij kunnen we de informatie die we van jou hebben gekregen combineren met de informatie die we uit andere bronnen hebben verkregen. Hierdoor kunnen we de nauwkeurigheid en volledigheid van de informatie verbeteren.

c. Persoonlijke gegevens van verwijzers die zich aanmelden

Op het moment dat jij als verwijzer via onze website aanmeldt, dan kunnen wij de gegevens die je direct aan ons verstrekt verzamelen. Dit betreft onder andere jouw voornaam en achternaam, functie, ziekenhuis waarvoor je werkzaam bent en alle overige informatie die je actief aan ons verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie of telefonisch.

d. Persoonlijk gegevens van patiënten

Als een verwijzer een patiënt via ons doorverwijst naar een zorgverlener ontvangen wij bepaalde informatie over de patiënt. Dit zijn de naam, het telefoonnummer en de NAW-gegevens van de patiënt. Verder ontvangen wij informatie voor welke aandoening een patiënt wordt doorverwezen. Op basis van de aandoening en de woonplaats van een patiënt koppelt het systeem een zorgverlener aan de patiënt. Deze zorgverlener krijgt vervolgens de naam en telefoonnummer van patiënt te zien in het systeem. Het is de bedoeling dat de zorgverlener binnen enkele dagen contact met de patiënt opneemt. Gebeurt dit niet? Dan is het telefoonnummer van de patiënt niet meer zichtbaar voor de zorgverlener en worden de gegevens van een patiënt doorgegeven aan een andere zorgverlener.

e. Persoonlijke gegevens van sollicitanten

Wij verwerken jouw persoonsgegevens als jij bij ons solliciteert. Zo verwerken wij bijvoorbeeld jouw contactgegevens (naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres etc.), opleiding en arbeidsverleden. Wij verzamelen en verwerken geen bijzondere gegevens over sollicitanten, bijvoorbeeld gegevens die jouw ras of etnische achtergrond, politieke of godsdienstige overtuiging lidmaatschap van een vakbond, gezondheid of seksuele geaardheid onthullen. Indien wegens bepaalde omstandigheden gevoelige informatie over een sollicitant wordt verzameld, vragen wij hiervoor uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van jou als sollicitant.

Hoe komen wij aan jouw persoonsgegevens en waarom verwerken wij deze?

Een groot deel van de persoonsgegevens krijgen wij rechtstreeks van jou. Bijvoorbeeld als jij onze website bezoekt, het systeem gebruikt en/of informatie opvraagt. Ook ontvangen wij persoonsgegevens van andere zorgverleners, zoals jouw huisarts of wanneer jij bent doorverwezen door een specialist.

Daarnaast kunnen we ook informatie verzamelen met betrekking tot jouw gebruik van onze website. Hiervoor gebruiken we diverse technieken, waaronder cookies. We verzamelen daarbij jouw IP-adres en gegevens over jouw activiteiten op onze website.

Wij mogen persoonsgegevens alleen verwerken als wij hiervoor een wettelijke grondslag hebben. In de meeste gevallen zal dit het uitvoeren van een overeenkomst, een wettelijke verplichting of jouw toestemming zijn. Ook kan het zijn dat wij ons beroepen op een gerechtvaardigd belang zoals het verbeteren van onze dienstverleningen of om jou te informeren over evenementen of onderzoeksresultaten. Als er sprake is van gerechtvaardigd belang, kijken wij natuurlijk wel of wij vinden dat jouw belangen niet zwaarder wegen dan die van ons.

Wij verzamelen voornoemde persoonlijke gegevens voor diverse doeleinden, zo verzamelen we je gegevens om:

 • jou te identificeren als persoon en je op de juiste manier aan te spreken met jouw naam;
 • jouw vragen te kunnen verwerken en beantwoorden;
 • de overeenkomst die we met jou hebben te kunnen uitvoeren, o.a. afhandeling van de betaling, het afleveren van goederen en/of correspondentie over de uitvoering van de overeenkomst;
 • je de mogelijkheid te bieden om een account aan te maken op onze website;
 • een geschikte zorgverlener aan een patiënt te koppelen;
 • met jou te kunnen communiceren bij vragen of klachten;
 • de statistieken voor het gebruik van onze website te maken en te analyseren;
 • de gebruiksvriendelijkheid van onze website te verbeteren;
 • een eventuele sollicitatie van jou te kunnen verwerken en afhandelen;
 • te voldoen aan eventuele wettelijke verplichtingen, zoals het verzamelen van gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Wij hebben niet de intentie om gegevens te verzamelen die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij hiervoor toestemming is verkregen van de ouders of voogd. Als het over onze website gaat, kunnen wij niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Om die reden raden wij ouders of voogd aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen worden verzameld zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via onderstaande contactgegevens. Wij zullen deze gegevens dan verwijderen.

Onderzoek

Naast persoonsgegevens verwerken wij ook geanonimiseerde (medische) gegevens over patiënten. Deze informatie gebruiken wij voor onderzoek over o.a. de dienstverlening door behandelaars en de beste behandelmethode. Deze gegevens zijn niet meer herleidbaar naar natuurlijke personen, waardoor de verordening niet van toepassing is op deze anonieme gegevens. Uiteraard gaan wij ook met de gegevens uiterst zorgvuldig om.

Bewaartermijn

Wij bewaren de verzamelde gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is voor het doel waarvoor deze gegevens oorspronkelijk werden verzameld of verwerkt. Voor zover voor bepaalde doeleinden van de gegevensverwerking geen wettelijke bewaartermijn is bepaald, dan zullen wij deze gegevens nooit langer bewaren dan twee (2) jaar nadat de gegevens niet meer noodzakelijk zijn.

Verstrekking aan derden en doorgifte van gegevens buiten EER

Wij kunnen jouw persoonsgegevens delen met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en/of om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Denk hierbij aan de situatie dat een gedeelte van de overeenkomst door een derde wordt uitgevoerd en het verstrekken van jouw persoonsgegevens aan die derde nodig is voor de goede uitvoering van die overeenkomst of de situatie dat het verstrekken van jouw persoonsgegevens aan een derde noodzakelijk is voor de afhandeling van jouw vraag of klacht. Jouw gegevens worden verder alleen doorgegeven aan personen of instanties buiten de Europese Economische Ruimte (EER) als het desbetreffende land een passend niveau van gegevensbescherming heeft.

Beveiliging en vertrouwelijkheid

Wij hebben passende en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, onbevoegde toegang, of enige vorm van onrechtmatige verwerking. De toegang tot jouw persoonsgegevens wordt strikt beperkt tot degenen die namens ons betrokken zijn bij de dienstverlening, zorgverlening of aan degenen die binnen de kaders van de privacy- en gezondheidsregelgeving, daartoe zijn gerechtigd. Personen die toegang hebben tot jouw persoonsgegevens zijn op grond van een contract of een geheimhoudingsovereenkomst verplicht om jouw persoonsgegevens geheim te houden.

Cookies

Om onze website goed te laten werken, gebruiken wij cookie(s). Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens jouw bezoek aan onze website op jouw apparaat wordt geplaatst. Daarmee is jouw apparaat te herkennen tijdens je bezoek en bij een vervolgbezoek.

Typen cookies

 1. Functionele cookies zijn noodzakelijk om de website goed te laten functioneren. Deze cookies worden standaard geplaatst, zodat onze website bepaalde informatie onthoudt die jij hebt doorgegeven. Zo kunnen functionele cookies ervoor zorgen dat je ingelogd kunt blijven tijdens een bezoek aan een website.
 2. Analytische cookies maken het voor ons mogelijk om het websitebezoek te analyseren. De statistieken die worden gecreëerd door analytische cookies geven ons inzicht in hoe vaak onze website wordt bezocht, naar welke informatie bezoekers op zoek zijn en welke pagina’s het meest of langst worden bezocht. Zo verkrijgen we informatie op welke punten we onze website kunnen verbeteren en zijn we in staat om de ervaring voor bezoekers zo prettig mogelijk te maken.
 3. Tracking cookies of third party cookies zijn cookies die jouw online gedrag volgen en worden geplaatst om jou en/of jouw gebruik te identificeren op één of meerdere websites. Deze cookies zijn vaak afkomstig van externe partijen en hebben invloed op jouw privacy. Door het gebruik van tracking cookies zijn bedrijven is staat een profiel van jouw internetgedrag op te stellen. Hierdoor kunnen bedrijven bijvoorbeeld gerichter adverteren. Voor het gebruik van deze cookies hebben wij altijd jouw toestemming nodig.

Cookies op www.chronischzorgnet.nl:

Functionele cookies

NaamGeldigheidDoel
softmedia

Sessie

Wordt door de server gebruikt om jouw bezoeksessie te onderscheiden, zodat tijdelijke opties voor het sitegebruik onthouden kunnen worden.

Cookieconsent

1 jaarOnthoudt of je cookies van type 3 accepteert of niet.

Analytische cookies

NaamGeldigheidDoel
_ga

2 jaar

Wordt gebruikt om bezoekers en sessies te kunnen onderscheiden. Wordt geüpdatet wanneer er data naar Google Analytics wordt verstuurd.

_gid

24 uurWordt gebruikt om nieuwe sessies/bezoeken te kunnen onderscheiden. Wordt geüpdatet wanneer er data naar Google Analytics wordt verstuurd.
_gat1 dagWordt gebruikt om de dataverzameling te reguleren.
AMP_TOKEN90 seconden tot 1 jaarWordt gebruikt voor identificatie voor de AMP service.
_gat_gtag_UA_44912986_190 dagenWordt gebruikt voor AdWords campagnegegevens, bij een koppeling met Google Analytics.

Wij maken gebruik van Google Analytics. Daarmee kunnen we bijhouden hoe gebruikers onze website gebruiken en hoe effectief onze Adwords-advertenties bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van jouw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over onze website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie met derden delen, als Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google geen toestemming gegeven om de informatie uit Google Analytics te gebruiken voor andere Google diensten.

Tracking cookies

 

NaamGeldigheidDoel

NID

90 dagen

Controleert anoniem of je een persoon bent om zo te voorkomen dat ‘spam bots’ bijvoorbeeld automatisch berichten sturen of commentaren achterlaten. Het IP adres wordt hierbij afgekort en daardoor anoniem gemaakt in landen die deel uitmaken van de EU. Het IP adres dat reCAPTCHA doorgeeft, wordt niet samengevoegd met andere data van Google. Bekijk de Google privacy informatie 

De reCAPTCHA maakt gebruik van marketingcookies. Deze controleren of je een persoon en geen robot bent. Het voorkomt ook misbruik door bots.

 

Toestemming Cookies

Alle cookies die natuurlijke personen kunnen identificeren worden beschouwd als persoonsgegevens. Ook een IP-adres is dus een persoonsgegeven. Om die reden kunnen wij deze cookies alleen plaatsen met jouw toestemming. Bij het eerste bezoek aan onze website krijg je een cookiemelding te zien, waarin wij om jouw toestemming vragen. Je moet expliciet aangeven of je akkoord gaat met het plaatsen van de cookies conform ons cookiebeleid (opt-in). Uiteraard bieden wij aan jou ook de mogelijkheid om jouw toestemming in te trekken (opt-out). Je dient dan eerst de geplaatste cookies te verwijderen. Bij jouw eerst volgende bezoek aan onze website kan je vervolgens het akkoord op de cookies weigeren. Je kan er ook voor kiezen om via (de instellingen van) jouw browser het plaatsen van cookies te blokkeren. Raadpleeg indien nodig hiervoor de helpfunctie van jouw browser. Hiermee blokkeer je ook meteen de cookies van andere websites die je bezoekt. Let wel, bij het blokkeren van alle cookies kan de website minder goed functioneren. Het kan zijn dat enkele functies van de website verloren gaan.

Rechten

We wijzen je graag op jouw rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens die wij verzamelen en verwerken.

Recht op inzage

Je hebt het recht om de persoonsgegevens die wij van jou verzamelen en verwerken op te vragen en in te zien. Wij zullen deze gegevens aan je toesturen als je daarom vraagt.

Recht op rectificatie en aanvulling

Je hebt het recht om jouw gegevens te laten corrigeren als deze fout zijn doorgegeven, in de tussentijd zijn veranderd of foutief zijn verwerkt. Wij zullen jouw gegevens aanpassen als je daarom vraagt.

Recht op vergetelheid

Je hebt in een aantal gevallen het recht om jouw gegevens door ons te laten verwijderen.

Hiervan zal sprake zijn als:

• wij jouw gegevens niet meer nodig hebben voor de doeleinden waarvoor wij jouw gegevens hebben verzameld of verwerkt; of

• jij zelf de eerder gegeven (uitdrukkelijke) toestemming voor het gebruik van jouw gegevens intrekt; of

• jij zelf bezwaar maakt tegen de verwerking van jouw gegevens, waarbij jouw bezwaar zwaarder weegt dan het belang van ons om jouw gegevens te verwerken of als jouw bezwaar zich richt tegen direct marketing; of

• er niet (langer) een wettelijke grondslag aanwezig is voor de verwerking van jouw gegevens; of

• wij wettelijk verplicht zijn om jouw gegevens na een bepaalde tijd te wissen; of

• jij jonger bent dan 16 jaar en jouw persoonsgegevens zijn verzameld via onze website.

Recht op beperking van de verwerking

Je hebt het recht om de verwerking van jouw gegevens te beperken. Als aan ons wordt aangegeven dat we de onjuiste gegevens gebruiken, dan zullen wij deze gegevens niet gebruiken zolang wij nog niet gecontroleerd hebben of deze gegevens wel kloppen. Ook zullen wij de verwerking van jouw gegevens beperken als de verwerking onrechtmatig is of niet meer nodig is, maar je ons hebt verzocht om de gegevens te bewaren. Hiervan kan sprake zijn als je deze gegevens later nog wilt opvragen.

Recht op dataportabiliteit

Je hebt het recht om de persoonsgegevens te ontvangen die wij van jou hebben verzameld en digitaal verwerkt. Wij zullen deze gegevens jou in digitale vorm toesturen als je daarom vraagt.

Recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking

Uiteraard heb jij ook het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons, als jouw persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting.

Wil je deze rechten uitoefenen? Neem dan schriftelijk contact met ons op via onderstaande contactgegevens.

 

Contact

Stichting Chronisch ZorgNet

p/a Catharina-ziekenhuis

Afd. Heelkunde, sectie Vaatchirurgie

Postbus 1350

5602 ZA Eindhoven

Tel: 040-2398764

Bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 10.00 en 12.00 uur

Email: info@chronischzorgnet.nl

 

Klacht

Als je niet tevreden bent over de manier waarop wij met jouw persoonsgegevens omgaan, verzoeken wij je om eerst contact met ons op te nemen. Als wij samen niet tot een oplossing komen, kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Aanpassen privacystatement

Wij behouden ons het recht voor om dit privacystatement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.