Patiëntinformatie Osteoporose, vallen & breken


De Osteoporose Vereniging is een patiëntenvereniging die mensen met osteoporose op vele manieren ondersteunt. Op de website van de Osteoporose Vereniging is veel informatie over de aandoening en behandeling beschikbaar. De vereniging biedt ondersteuning met ervaringsverhalen op de website en de mogelijkheid om per mail of telefoon vragen te stellen. De beantwoording vindt plaats door het ervaringsdeskundige vragenteam bijgestaan door een Raad van Experts. D​e vereniging organiseert informatieve, interactieve webinars en bijeenkomsten. Ook zorgverleners kunnen bij de Osteoporose Vereniging terecht. Bijvoorbeeld voor het bestellen van informatiefolders ten behoeve van patiënten of voor samenwerking op het gebied van kwaliteitsverbetering in de zorg.