Patiëntinformatie perifeer arterieel vaatlijden


Chronisch ZorgNetheeft een website voor patiëntinformatie beschikbaar op www.etalagebenen.nl. De gelijknamige Facebookpagina is onder andere beschikbaar voor informatie en lotgenotencontact. De patiëntvereniging voor patiënten met etalagebenen is Harteraad. Harteraad heeft onder andere de brochure “Etalagebenen? Lopen!” beschikbaar. Hierin is te lezen wat etalagebenen zijn, hoe looptherapie onder begeleiding van een Chronisch ZorgNettherapeut eruit ziet en welke leefstijlfactoren een rol spelen bij het ontstaan en de progressie van perifeer arterieel vaatlijden. Deze folder is ideaal om mee te geven aan patiënten met perifeer arterieel vaatlijden, zodat ze thuis op hun gemak nog eens de belangrijkste informatie kunnen doorlezen. De brochure is online terug te vinden, of te bestellen op de website van Harteraad. Harteraad biedt verder bijvoorbeeld een video over Looptraining aan en een besloten ‘Etalagebenen’ Facebookpagina voor het stellen van vragen, uitwisselen van ervaringen en tips.