De Chronisch ZorgNet therapeut


Specialist op het gebied van niet-overdraagbare chronische aandoeningen
Als Chronisch ZorgNet therapeut ben je gespecialiseerd op het gebied van de behandeling van patiënten met niet-overdraagbare chronische aandoeningen (NCD’s), zoals perifeer arterieel vaatlijden (ofwel etalagebenen), longaandoeningen en hartrevalidatie. Je herkent de overlap in de behandeling van deze aandoeningen met betrekking tot bewegen en leefstijlbegeleiding. Daarnaast ben je breed georiënteerd en heb je kennis van andere beperkingen die het bewegen en/of de kwaliteit van leven kunnen belemmeren, zoals gerelateerde comorbiditeiten. Je beziet de problematiek van NCD’s vanuit de visie van positieve gezondheid, wat betekent dat jij je ervan bewust bent dat gezondheid meer is dan de aanwezigheid van ziekte. Tijdens jouw behandeling en begeleiding richt jij je op het individu en op de eigen regie en het aanpassingsvermogen van de patiënt.

Kwaliteit en transparantie
Chronisch ZorgNet therapeuten onderscheiden zich op het gebied van kwaliteit en transparantie. Alle aangesloten therapeuten handelen evidence-based volgens de KNGF-richtlijnen, en volgen bijscholing die relevant is voor de behandeling van patiënten met NCD’s, zoals scholing op het gebied van leefstijlbegeleiding of rookstopcoaching.

Chronisch ZorgNet therapeuten zijn voor verwijzers, patiënten en andere therapeuten gemakkelijk vindbaar via de digitale Zorgzoeker. Elke aangesloten therapeut beschikt over een online Portfolio, welke publiekelijk inzichtelijk is via de Zorgzoeker. Hier kunnen de specialisatie(s) en de gevolgde scholingen worden bekeken.

Alle Chronisch ZorgNet therapeuten verzamelen behandelgegevens van de patiënt op vaste meetmomenten volgens een vast protocol. Dit wordt onder andere gebruikt om de waarde van de Chronisch ZorgNet therapeut aan te tonen, maar ook om aan jou als therapeut een individuele terugkoppeling te geven over jouw behandelresultaten. Deze kun je vergelijken met landelijke en regionale gemiddelden en bespreken met collega’s, om de behandeling te verbeteren.

Samenwerking
Als Chronisch ZorgNet therapeut werk je veel samen met andere zorgverleners zoals huisartsen en medisch specialisten. Digitale verwijzingen handel jij binnen drie werkdagen af. Tevens hou je regelmatig contact met de verwijzers middels een gestandaardiseerde terugkoppelingsbrief waarin je de verwijzer informeert over het verloop van de behandeling. Ook ben je actief betrokken in regionale netwerken, en ben je aanwezig bij regionale netwerkbijeenkomsten. Door samen te komen met collega Chronisch ZorgNet therapeuten en verwijzers wordt samenwerking en kennisuitwisseling bevorderd.