Wat als ik niet aan de voorwaarden heb voldaan?


Chronisch ZorgNet is een netwerk dat transparantie en kwaliteit van zorg hoog in het vaandel heeft staan. Om dit te waarborgen dien je als Chronisch ZorgNet therapeut aan een aantal voorwaarden te voldoe. In onderstaande tabel staan de voorwaarden, de consequenties en de oplossingen weergegeven wanneer je niet voldoet aan de voorwaarden.

Niet voldaan aan voorwaarde(n)ConsequentieOpheffen consequentie
Data-aanlevering ontbreekt 2 opeenvolgende maanden*Gele kaartVervaldatum na 3 maanden
Status digitale verwijzing niet tijdig aangepastGele kaartVervaldatum na 3 maanden
Gestandaardiseerde terugkoppelingsbrief niet gebruiktGele kaartVervaldatum na 3 maanden
Portfolio niet compleet / niet correctGele kaartVervaldatum na 3 maanden
Eigen bijdrage niet betaaldNiet zichtbaar op de Zorgzoeker**Betalen eigen bijdrage
Onvoldoende scholingspuntenNiet zichtbaar op de Zorgzoeker**Behalen scholingspunten of eenmalig jaar verlenging
Geen driedaagse motivational interviewing cursus voor einde fase WitNiet zichtbaar op de Zorgzoeker**Volgen MI-cursus of eenmalig jaar verlenging
Geen deelname ClaudicatioNet Congres in afgelopen 2 jaarNiet zichtbaar op de Zorgzoeker**Deelname volgende Congres of eenmalig jaar verlenging
Klachten vanuit verwijzer / patiëntAfhankelijk van de situatieAfhankelijk van de situatie

 * Vanaf januari 2018 is aanlevering van data t.b.v. het Chronisch ZorgNet Kwaliteitssysteem een voorwaarde voor deelname aan het netwerk.

** Wanneer je niet voldoet aan de voorwaarden en hierdoor niet zichtbaar bent op de Zorgzoeker, betekent dit ook dat zorgverzekeraars je kunnen uitsluiten van selectieve inkoop.

De consequenties worden via een automatisch proces toegepast. Indien na 6 maanden nog niet is voldaan aan de voorwaarden, dan gaat Chronisch ZorgNet over tot het beëindigen van de deelname.

Gele kaarten

Zoals je in bovenstaand schema kunt zien kan het gebeuren dat wanneer je niet aan bepaalde deelnamevoorwaarden voldoet, je automatisch een gele kaart in jouw Portfolio ontvangt. Wanneer je één of twee gele kaarten hebt ontvangen heeft dit nog geen directe consequenties voor je zichtbaarheid op de Zorgzoeker en Digitale Zorgverwijzer. Bij een derde gele kaart wordt deze omgezet in een rode kaart. Je bent dan 3 maanden niet zichtbaar op de Chronisch ZorgNet Zorgzoeker en Digitale Zorgverwijzer. De kaarten zijn alleen voor jou zichtbaar in het Portfolio. Een gele en rode kaart vervalt 3 maanden na het toekennen ervan.
De consequenties worden via een automatisch proces toegepast. Indien je na 6 maanden nog niet hebt voldaan aan de voorwaarden, dan gaat Chronisch ZorgNet over tot het beëindigen van de deelname.

Verlenging
Indien het door omstandigheden niet is gelukt om aan de scholingsvoorwaarden te voldoen, is het mogelijk om eenmalig een jaar verlenging aan te vragen.