De attitude van de Chronisch ZorgNet therapeut


Wanneer je je wil aanmelden bij Chronisch ZorgNet is het belangrijk dat je je kunt vinden en herkennen in de omschreven attitude van een Chronisch ZorgNet therapeut. Een positieve houding ten aanzien van een bepaalde attitude bepaalt hoe jij handelt. De attitude van een Chronisch ZorgNet therapeut is als volgt omschreven:

Als Chronisch ZorgNet therapeut ben je specialist op het gebied van de fysiotherapeutische behandeling, begeleiding en coaching van mensen met chronische, niet-overdraagbare aandoeningen (NCD’s), zoals hart- en vaatziekten, chronische longziekten en diabetes.

In jouw specialisatie bezie je de problematiek van NCD’s vanuit de visie van positieve gezondheid. Dit betekent dat jij je bewust bent dat gezondheid meer is dan een aanwezigheid van ziekte. De nadruk van de begeleiding ligt op de veerkracht, eigen regie en het aanpassingsvermogen van de mens, en niet op de beperkingen of ziekte zelf. Als Chronisch ZorgNet therapeut stel je een betekenisvol leven van de cliënt centraal.

Met jouw specialisatie heb je als Chronisch ZorgNet therapeut kennis van de vele factoren die herstel of beloop kunnen belemmeren. Je hebt inzicht in zowel pathofysiologische factoren gerelateerd aan de aandoening, als factoren gerelateerd aan comorbiditeit(en) en leefstijl.

Aangezien leefstijl een grote invloed heeft op het beloop van NCD’s heb jij als Chronisch ZorgNet therapeut extra aandacht voor leefstijlbegeleiding. Zo kan je als Chronisch ZorgNet therapeut een waardevolle bijdrage leveren aan het proces van gedragsverandering op het gebied van voeding, roken en medicatietrouw.

NCD’s vragen om een multidisciplinaire benadering in zowel de eerste- als tweedelijnszorg als in de wijk met bijvoorbeeld beweegaanbieders. Je hebt als Chronisch ZorgNet therapeut een proactieve houding in het vormgeven van samenwerkingsrelaties met relevante partners (denk aan huisarts, medisch specialist, gespecialiseerd verpleegkundige, diëtiste en beweegpartners) en je zal bij onvoldoende eigen competentie of vakbekwaamheid altijd doorverwijzen naar een andere zorgverlener.

Tot slot ben je als Chronisch ZorgNet therapeut gemotiveerd om je te blijven scholen in relevante vakgebieden en actuele ontwikkelingen op het gebied van NCD’s.