Eigen bijdrage


Chronisch ZorgNet vraagt een eigen bijdrage aan alle Chronisch ZorgNet therapeuten om de structurele kosten van het netwerk te bekostigen. Je kunt hierbij denken aan personele kosten en onderhoud aan de website. De eigen bijdrage is vastgesteld op €175,- per kalenderjaar (incl. €7,- administratiekosten). Wanneer je je gedurende het jaar aanmeldt bij Chronisch ZorgNet, wordt de eigen bijdrage naar rato (€14,- per maand) vastgesteld. 

Je kunt de eigen bijdrage betalen door in te loggen in je Portfolio en op de website naar de Webshop te gaan. Hier betaal je de eigen bijdrage met iDEAL. Het is belangrijk om eerst in te loggen, zodat de betaling van de bijdrage direct is gelinkt aan jouw naam.

Mocht je besluiten de eigen bijdrage niet te betalen, dan kun je niet meer deelnemen aan Chronisch ZorgNet.

Mocht Chronisch ZorgNet of de Chronisch ZorgNet therapeut de registratie van de Chronisch ZorgNet therapeut om welke reden dan ook beëindigen, dan vindt geen (gedeeltelijke) restitutie van de vooruitbetaalde eigen financiële bijdrage plaats.