KomPas en KomPas+


Het project ‘KomPas voor Samen Beslissen’

Het KomPas is het product van een tweejarig project van Chronisch ZorgNet in samenwerking met IQ Healthcare van de Radboud Universiteit Nijmegen, de universiteit van Colorado en Harteraad. Het project genaamd ‘KomPas voor Samen Beslissen’ is een van de 16 projecten die in 2018 zijn gestart binnen de subsidie regeling Transparantie over de kwaliteit van zorg van het Zorg Instituut Nederland met als thema: het gebruiken van uitkomstinformatie voor Samen Beslissen. Het doel van dit project was het inzetten van routine matig verzamelde om het samen beslissen in de praktijk te ondersteunen.

 

Toekomst plannen voor het KomPas: KomPas+

Na het afronden van het project ‘KomPas voor Samen Beslissen’ gaat in 2021 het vervolg project van start: ‘KomPas+’. Het doel van dit vervolg project is het ontwikkelen van persoonsgerichte richtlijnzorg voor patiënten met perifeer arterieel vaatlijden. Dit gaan we doen door het KomPas te koppelen aan de richtlijn. KomPas+ kan worden gerealiseerd dankzij een subsidie van ZonMw. Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met IQ healthcare, Harteraad, KNGF, VvOCM en HAN.