KomPas voor samen beslissen


Wat is het KomPas?

Het KomPas is een online hulpmiddel dat therapeuten kunnen inzetten bij de behandeling van patiënten met perifeer arterieel vaatlijden. Het KomPas geeft middels grafieken inzicht in het te verwachten resultaat van een traject gesuperviseerde looptherapie (GLT). Met andere woorden, de grafiek laat een voorspelling zien van het te verwachten resultaat, bijvoorbeeld loopafstand, van een patiënt gedurende de therapie.

Hoe wordt de voorspelling gemaakt?

De voorspelling is persoonlijke voorspelling voor de individuele patiënt, we noemen dit ook wel individueel prognostisch profiel. Dit houdt in dat de voorspelling wordt gemaakt op basis van specifieke kenmerken van de patiënt (denk bijvoorbeeld aan leeftijd en huidige loopafstand). In de database van het Kwaliteitssysteem wordt gezocht naar patiënten die lijken op de patiënt in de spreekkamer op basis van de ingevulde gegevens. De voorspelling komt vervolgens tot stand door een uitgebreide berekening op de resultaten van vergelijkbare patiënten die eerder een traject GLT hebben doorlopen. Kortom, de data die alle Chronisch ZorgNet therapeuten tot dusver hebben verzameld, worden gebruikt en terug gebracht naar de praktijk middels het KomPas.

Waarom het KomPas?

De voorspelling kan zorgverleners en patiënten in samenspraak helpen om te anticiperen op het verloop van herstel, opstellen van een zorgplan en vervolgens afzetten van het actuele beloop tegen het verwachte beloop, en waar nodig het plan bij te stellen. Stelt u eens voor, u krijgt een nieuwe patiënt met etalagebenen in de praktijk, doorverwezen door de vaatchirurg met het advies looptraining. De patiënt zit echter nog vol vragen, werkt dit wel echt voor mij en wat kan ik precies verwachten? U opent het KomPas in uw persoonlijke dashboard, brengt de belangrijkste gegevens in kaart en na een paar klikken kunt u aan de patiënt laten zien wat hij kan verwachten van de looptherapie, op basis van gegevens van mensen die eerder behandeld zijn. De te verwachten effecten zijn gunstig, maar u kunt samen met de patiënt beslissen over de invulling van de looptraining; welke vorm van looptraining past het beste bij de patiënt, vanuit zijn of haar voorkeuren en vanuit de data.

Hieronder is een film beschikbaar die weergeeft hoe KomPas ingezet kan worden in de dagelijkse praktijk.