Onvoldoende data aangeleverd, en nu?


Maandelijks data aanleveren is een voorwaarde voor deelname aan Chronisch ZorgNet. Van alle Chronisch ZorgNet therapeuten wordt verwacht dat data worden verzameld volgens het meetprotocol. Indien Chronisch ZorgNet niet maandelijks data ontvangt, wordt niet voldaan aan de voorwaarde omtrent data-aanlevering. Wanneer de data structureel niet wordt aangeleverd heeft dit consequenties voor deelname aan Chronisch ZorgNet. Een overzicht van de consequenties kun je hier vinden.