Problemen met data aanleveren


Onderstaande factoren zijn de oorzaak van veel voorkomende problemen bij het aanleveren van data via de LDF voor het Chronisch ZorgNet Kwaliteitssysteem:

 • BIG-nummer
  Chronisch ZorgNet ontvangt alleen gegevens uit de LDF van Chronisch ZorgNet therapeuten. Deze selectie vindt plaats o.b.v. BIG-nummer. Het is dus van belang dat het BIG-nummer in je Chronisch ZorgNet Portfolio overeenkomt met het BIG-nummer in je EPD. Daarnaast komen de gegevens alleen door wanneer de patiënt op jouw naam in behandeling is.
 • Diagnosecode
  Chronisch ZorgNet ontvangt momenteel alleen data van patiënten met perifeer arterieel vaatlijden (PAV). Chronisch ZorgNet ontvangt geen gegevens wanneer je geen patiënten met diagnosecode 9248 in behandeling hebt.
 • Toestemming
  De gegevens van patiënten met PAV worden alleen opgestuurd naar de LDF wanneer is geregistreerd dat de patiënt toestemming geeft voor het delen van de gegevens.
 • Keurmerk
  Chronisch ZorgNet ontvangt alleen data vanuit de LDF (van het KNGF) en niet vanuit de Landelijke Database Kwaliteit (LDK). Praktijken die zijn aangesloten bij het Keurmerk kunnen de gegevens van patiënten met PAV aanleveren bij het LDF. Meer informatie hierover is terug te vinden bij ‘Hoe data versturen’.
 • Handmatig aanleveren
  Het is noodzakelijk om de aanlevering aan de LDF maandelijks handmatig te realiseren. Dit gebeurt in de meeste EPD systemen niet automatisch.
 • Foutmelding
  Bij het versturen van data naar de LDF kan het voorkomen dat er een foutmelding wordt gegeven. Is het onduidelijk wat deze foutmelding betekent, dan kun je het best contact opnemen met de LDF of je EPD leverancier. In de meeste gevallen betekent een foutmelding dat enkele velden niet worden meegestuurd, maar dit betekent niet dat volledige dossiers worden afgekeurd.
 • Ziekenhuis EPD
  Ben je werkzaam in een ziekenhuis en is er met jouw EPD systeem geen koppeling mogelijk met de LDF? Bij hoge uitzondering vinden we een passende oplossing voor jouw dataverzameling. Neem hierover contact met ons op via de mail.

Helpt bovenstaande niet om de oorzaak van het probleem te achterhalen, neem dan via de mail contact met ons op.