Tips volledigheid van data


Hier onder staan enkele tips om de data van je patiënten met niet-overdraagbare chronische aandoeningen zo volledig mogelijk teruggekoppeld te krijgen in je Chronisch ZorgNet Portfolio:

  • Doe de Kwaliteitssysteem Basistraining. Deze training geeft in 60 minuten informatie om data volledig te kunnen aanleveren. Volg hem gratis in jouw Chronisch ZorgNet Portfolio.
  • Vul de klinimetrie, volgens het meetprotocol horende bij jouw specialisatie(s), elke drie maanden in. Bereken met behulp van de rekentool meetmomenten op welke datums jij de klinimetrie in moet vullen.
  • Wil je weten of en onder welke benaming de klinimetrie beschikbaar zijn in jouw EPD systeem? Kijk dan in het EPD overzicht.
  • Declareer op de juiste diagnosecode. Kijk in het meetprotocol op basis van welke diagnosecodes data worden ontvangen.
  • In het dossier van de patiënt geef je aan wie de patiënt heeft verwezen. De AGB-code van de verwijzer vul je in je EPD in bij de gegevens van de verwijzer. Weet je de AGB-code niet? Vul dan de eerste twee cijfers in (01 voor huisarts, 03 voor medisch specialist).
  • Om een correct overzicht te krijgen van patiënten die nog in behandeling zijn en waarbij data worden verwacht, is het van belang om patiënten aan het einde van het traject af te sluiten én de reden einde zorg te registreren. Wanneer dit niet wordt geregistreerd, zullen alle patiënten in de resultaten worden weergegevens als ‘In behandeling’ en wordt klinimetrie verwacht.
  • Vraag of patiënten voor monitoring terug willen komen op alle 3 maanden meetmomenten, ook als het behandeldoel is behaald.
  • Wanneer je gebruik maakt van twee verschillende EPD systemen, is het van belang dat in beide systemen de afspraken worden geregistreerd. Niet alleen in het systeem dat wordt gebruikt voor de declaraties.