Tips volledigheid van data


Hier onder staan enkele tips om de data van je patiënten met niet-overdraagbare chronische aandoeningen zo volledig mogelijk teruggekoppeld te krijgen in je Chronisch ZorgNet Portfolio:

  • Vul de klinimetrie, volgens het meetprotocol horende bij jouw specialisatie(s), elke drie maanden in. Voor het verwerken van de gegevens is er een marge van 2 weken voor het meetmoment en 2 weken na het meetmoment. Bereken wanneer je de klinimetrie dient in te vullen.
  • In het dossier van de patiënt geef je aan wie de patiënt heeft verwezen. De AGB-code van de verwijzer vul je in je EPD in bij de gegevens van de verwijzer.
  • Om een correct overzicht te krijgen van patiënten die nog in behandeling zijn (resultaten: doelmatigheid), is het van belang om patiënten aan het einde van het traject af te sluiten én de reden einde zorg te registreren. Wanneer dit niet wordt geregistreerd, zullen alle patiënten in de resultaten worden weergegevens als ‘In behandeling’. Dit geeft een vertekend beeld.
  • Wanneer je gebruik maakt van twee verschillende EPD systemen, is het van belang dat in beide systemen de afspraken worden geregistreerd. Niet alleen in het systeem dat wordt gebruikt voor de declaraties.
  • Vraag of patiënten voor monitoring terug willen komen op alle 3 maanden meetmomenten, indien ze het traject afsluiten binnen 12 maanden.