Algemene informatie over het Kwaliteitssysteem


Chronisch ZorgNet is als zorgnetwerk uniek vanwege inzicht in de doelmatigheid en de kwaliteit van de geleverde zorg voor patiënten met niet-overdraagbare chronische aandoeningen, zoals PAV, COPD, osteoporose en angina pectoris, door Chronisch ZorgNet therapeuten. Dit wordt gerealiseerd door het Chronisch ZorgNet Kwaliteitssysteem, dat in 2015 is geïntroduceerd. Alle Chronisch ZorgNet therapeuten leveren de behandeldata aan. Hierdoor heeft Chronisch ZorgNet volledige transparantie over proces-, structuur- en uitkomstindicatoren  voor de behandeling van patiënten met niet-overdraagbare chronische aandoeningen in Nederland.

De aangeleverde behandeldata wordt aan de Chronisch ZorgNet therapeuten teruggekoppeld, zodat zij evidence-based kunnen handelen en kunnen leren en verbeteren op basis van de behandeldata. Daarnaast kunnen de therapeuten ook gebruik maken van praktische toepassingen berust op de data, zoals het KomPas. Chronisch ZorgNet gebruikt de data ook voor onderzoeken om o.a. de meerwaarde van de Chronisch ZorgNet therapeut aan te tonen en andere projecten, die worden gestuurd op basis van de behandeldata.

Gedurende het behandeltraject neemt de Chronisch ZorgNet therapeut verschillende klinimetrie af bij de patiënt en worden de data vastgelegd in het EPD van de therapeut. Elke maand sturen de therapeuten de verzamelde data vanuit het EPD naar de Landelijke Database Fysiotherapie (LDF) van het KNGF. Vanuit de LDF ontvangt Chronisch ZorgNet de gegevens en koppelt deze terug via het online Portfolio van de therapeut. In lijn met de meest recente privacywetgeving  worden deze gegevens volledig geanonimiseerd ontvangen.

Uiteraard streeft Chronisch ZorgNet ook naar transparantie in de kwaliteit en doelmatigheid van geleverde zorg bij longaandoeningen, voor hartrevalidatie, osteoporose en een verhoogd val-/fractuurrisico. Momenteel wordt het Chronisch ZorgNet Kwaliteitssysteem uitgebreid om dit te realiseren.