Meetprotocol COPD


Laatste aanpassing: 19-5-2021

Voor het Kwaliteitssysteem gebruik je onderstaand meetprotocol bij patiënten met COPD (diagnosecode 2554). Voor patiënten met overige longaandoeningen (diagnosecodes 2550, 2551, 2552, 2553, 2555, 2556) gebruik je de klinimetrie uit het meetprotocol COPD die relevant zijn voor jouw patiënt. Overige klinimetrie gebruik je naar eigen inzicht, maar worden niet verzameld in het Kwaliteitssysteem.

Wil je als Chronisch ZorgNet therapeut meer leren over het verzamelen van data? Volg dan de Kwaliteitssysteem Basistraining in jouw Portfolio.

Achtergrondinformatie

Het meetprotocol COPD is gebaseerd op de huidige KNGF richtlijn en de minimale dataset COPD. Lees hier het eindrapport over het gebruik van de minimale dataset COPD. Meer informatie over het gebruik van het meetprotocol COPD en gemaakte keuzes bij het opstellen van het meetprotocol vind je in de uitgebreide achtergrondinformatie.

Meetprotocol COPD
Klik op onderstaande klinimetrie voor extra informatie over het gebruik van het desbetreffende meetinstrument.

Klik hier voor de inhoud van de meetinstrumenten. In het EPD overzicht kun je de beschikbaarheid en benamingen van onderstaande klinimetrie en eventuele zorgplannen binnen jouw EPD systeem opzoeken.
*Dit meetinstrument wordt enkel gebruikt indien een Microfet is gebruikt.
**In de Activiteitenmeter vul je het gemiddeld aantal stappen per dag in, gebaseerd op de afgelopen week. Dit meetinstrument wordt enkel gebruikt indien een stappenteller is gebruikt.
***Bij sommige EPD-systemen worden de GPE-4 en GPE-tevredenheid gecombineerd aangeboden als GPE-DV.

In bovenstaande tabel kun je terugvinden hoeveel maanden na de start van de behandeling je welke klinimetrie afneemt. De exacte datum van het geplande meetmoment kun je berekenen o.b.v. de datum van de eerste behandeling. In het Kwaliteitssysteem wordt enkel de klinimetrie verwerkt die in een periode van 2 weken voor tot 2 weken na de exacte datum van het geplande meetmoment wordt ingevuld. Gebruik de Rekenhulp meetmomenten om te berekenen in welke periode de klinimetrie voor jouw patiënt ingevuld dient te worden.

Let op, meetmomenten worden altijd berekend vanaf de startdatum van een behandeltraject. Tijdelijke uitval van een patiënt (door bijvoorbeeld ziekte of vakantie) heeft geen invloed op de datums van de meetmomenten.

Lees ook wanneer je data dient te versturen. Bekijk hier de meetprotocollen voor Hart, OVB en PAV.