Meetprotocol COPD


Voor het Kwaliteitssysteem gebruik je onderstaand meetprotocol bij patiënten met COPD (diagnosecode 2554). Voor patiënten met overige longaandoeningen (diagnosecodes 2550, 2551, 2552, 2553, 2555, 2556) gebruik je de klinimetrie uit het meetprotocol COPD die relevant zijn voor jouw patiënt. Overige klinimetrie gebruik je naar eigen inzicht, maar worden niet verzameld in het Kwaliteitssysteem.

Meetprotocol COPD

Het meetprotocol COPD is gebaseerd op de minimale dataset COPD. Lees hier het eindrapport over het gebruik van de minimale dataset COPD.

  • COPD Baseline vragenlijst Chronisch ZorgNet
  • COPD vragenlijst Chronisch ZorgNet
  • Medical Research Council Dyspnoe vragenlijst (MRC)
  • COPD vragenlijst 
  • Zes Minuten Wandeltest (6MWT)
  • Clinical COPD Questionnaire (CCQ)
  • Activiteitenmeter*
  • GPE-4**
  • GPE-dagelijks activiteiten
  • GPE-tevredenheid**

**Bij sommige EPD-systemen worden de GPE-4 en GPE-tevredenheid gecombineerd aangeboden als GPE-DV.

Klik hier voor de inhoud van de meetinstrumenten.

*In de Activiteitenmeter vul je het gemiddeld aantal stappen per dag in, gebaseerd op de afgelopen week. Dit meetinstrument wordt enkel gebruikt indien een stappenteller is gebruikt.

In bovenstaande tabel kun je terugvinden hoeveel maanden na de start van de behandeling je welke klinimetrie afneemt. De exacte datum van het geplande meetmoment kun je berekenen o.b.v. de datum van de eerste behandeling. In het Kwaliteitssysteem wordt enkel de klinimetrie verwerkt die in een periode van 2 weken voor tot 2 na de exacte datum van het geplande meetmoment wordt ingevuld. Klik hier voor een rekenhulp om te berekenen in welke periode de klinimetrie voor jouw patiënt ingevuld dient te worden.

Let op, meetmomenten worden altijd berekend vanaf de startdatum van een behandeltraject. Tijdelijke uitval van een patiënt (door bijvoorbeeld ziekte of vakantie) heeft geen invloed op de datums van de meetmomenten.

Lees ook wanneer je data dient te versturen. Bekijk hier de meetprotocollen voor Hart, PAV en Corona.