Meetprotocol Corona


Om het herstel van personen die corona hebben doorgemaakt (diagnosecode 9363) in kaart te brengen, gebruik je onderstaand meetprotocol. Het protocol is gebaseerd op het KNGF-standpunt. Bij een mogelijke update van het meetprotocol worden alle coronatherapeuten geïnformeerd.

Meetprotocol

  • PSK-activiteiten (PSK-3 ALG)
  • 6 Minuten wandeltest (6MWT)
  • Activiteitenmeter (aantal stappen per dag)*
  • Quadriceps dynamometrie (QD)
  • Short Physical Performance Battery (SPPB)

Klik hier voor de inhoud van de klinimetrie.

*In de Activiteitenmeter vul je het gemiddeld aantal stappen per dag in, gebaseerd op de afgelopen week. Dit meetinstrument wordt enkel gebruikt indien een stappenteller is gebruikt.

In bovenstaande tabel kun je terugvinden hoeveel weken/maanden na de start van de behandeling je welke klinimetrie afneemt. Vanaf 3 maanden na start van de behandeling wordt elke 3 maanden de klinimetrie afgenomen, tot het einde van het behandeltraject. De exacte datum van het geplande meetmoment kun je berekenen o.b.v. de datum van de eerste behandeling. Probeer de klinimetrie in te vullen in een periode van 2 weken voor tot 2 na de exacte datum van het geplande meetmoment. Klik hier voor een rekenhulp om te berekenen in welke periode de klinimetrie voor jouw patiënt ingevuld dient te worden.

Let op, meetmomenten worden altijd berekend vanaf de startdatum van een behandeltraject. Tijdelijke uitval van een patiënt (door bijvoorbeeld ziekte of vakantie) heeft geen invloed op de datums van de meetmomenten.

Lees ook wanneer je data dient te versturen. Bekijk hier de meetprotocollen voor Hart, Long (COPD) en PAV.