Meetprotocol Hart


​Laatste aanpassing: 28-1-2021

Voor het Kwaliteitssysteem gebruik je onderstaand meetprotocol bij patiënten die zijn verwezen voor een traject hartrevalidatie (diagnosecodes 2540, 2541, 2542, 2543). De expertgroep heeft hierbij een keuze gemaakt uit klinimetrie die op dit moment beschikbaar zijn in de Landelijke Database Fysiotherapie (LDF). Overige klinimetrie gebruik je naar eigen inzicht, maar worden momenteel nog niet verzameld in het Kwaliteitssysteem.

Achtergrondinformatie

Wil je meer weten over de gemaakte keuzes bij het opstellen van het meetprotocol Hart? Lees hier meer informatie. Of, lees onze blog over de totstandkoming van het meetprotocol Hart.

Meetprotocol Hart

 • Hartpatiënt Baseline vragenlijst Chronisch ZorgNet
 • Hartpatiënt vragenlijst Chronisch ZorgNet
 • Hospitality Anxiety and Depression Scale (HADS)
 • Verkorte Vermoeidheid Vragenlijst (VVV)
 • Shuttle Walk Test (SWT)
 • Patiënt Specifieke Klachten hartpatiënten (PSK-3 HRP)
 • Activiteitenmeter (aantal stappen per dag)*
 • PROMIS-10
 • TSK-NL (TAMPA)
 • GPE-dagelijkse activiteiten
 • GPE-tevredenheid**

Klik hier voor de inhoud van de meetinstrumenten. Ook hebben we een EPD overzicht beschikbaar waarin je de benamingen van de klinimetrie en zorgplannen binnen jouw EPD systeem kunt opzoeken.


*In de Activiteitenmeter vul je het gemiddeld aantal stappen per dag in, gebaseerd op de afgelopen week. Dit meetinstrument wordt enkel gebruikt indien een stappenteller is gebruikt.
**In sommige EPD systemen wordt de GPE-tevredenheid aangeboden als de GPE-DV.
 
In bovenstaande tabel kun je terugvinden hoeveel maanden na de start van de behandeling je welke klinimetrie afneemt. De exacte datum van het geplande meetmoment kun je berekenen o.b.v. de datum van de eerste behandeling. In het Kwaliteitssysteem wordt enkel de klinimetrie verwerkt die in een periode van 2 weken voor tot 2 na de exacte datum van het geplande meetmoment wordt ingevuld. Gebruik de Rekenhulp meetmomenten om te berekenen in welke periode de klinimetrie voor jouw patiënt ingevuld dient te worden.

Let op, meetmomenten worden altijd berekend vanaf de startdatum van een behandeltraject. Tijdelijke uitval van een patiënt (door bijvoorbeeld ziekte of vakantie) heeft geen invloed op de datums van de meetmomenten.

Lees ook wanneer je data dient te versturen. Bekijk hier de meetprotocollen voor Long (COPD) en PAV.