Meetprotocol Osteoporose, vallen en breken


​Laatste aanpassing: 30-9-2021

Voor het Kwaliteitssysteem gebruik je onderstaand meetprotocol bij patiënten die zijn verwezen vanwege osteoporose, een verhoogd fractuur- en/of valrisico (diagnosecodes eindigend op xx24 en xx36). De expertgroep heeft hierbij een keuze gemaakt uit klinimetrie die op dit moment beschikbaar zijn in de Landelijke Database Fysiotherapie (LDF). Een onderscheid tussen verplichte en optionele klinimetrie is gemaakt. Optionele klinimetrie gebruik je enkel indien deze relevant is voor de hulpvraag van de patiënt. Overige klinimetrie gebruik je naar eigen inzicht, maar worden momenteel nog niet verzameld in het Kwaliteitssysteem.

Wil je als Chronisch ZorgNet therapeut meer leren over het verzamelen van data? Volg dan de Kwaliteitssysteem Basistraining in jouw Portfolio.

Meetprotocol Osteoporose, vallen en breken
Elke patiënt wordt volgens het meetprotocol op 0 en 3 maanden na start van de behandeling gemeten. Is de behandeling eerder dan 3 maanden gestopt, dan vraag je de patiënt terug te komen op 3 maanden voor monitoring. Op de overige meetmomenten wordt gemeten ter monitoring.

Klik hier voor de inhoud van de meetinstrumenten. In het EPD overzicht kun je de beschikbaarheid en benamingen van onderstaande klinimetrie en eventuele zorgplannen binnen jouw EPD systeem opzoeken.


*In de Activiteitenmeter vul je het gemiddeld aantal stappen per dag in, gebaseerd op de afgelopen week. Dit meetinstrument wordt enkel gebruikt indien een stappenteller is gebruikt.
**Bij sommige EPD-systemen worden de GPE-4 en GPE-tevredenheid gecombineerd aangeboden als GPE-DV.

Optionele klinimetrie

Experts hebben de lijst van optionele klinimetrie samengesteld. Indien het voor jouw patiënt relevant is op een van onderstaande domeinen te meten, maak je gebruik van onderstaande klinimetrie. Deze worden ook verzameld in het Kwaliteitssysteem. Overige klinimetrie gebruik je naar eigen inzicht, maar worden momenteel nog niet verzameld in het Kwaliteitssysteem.

  • Fysieke capaciteit: 6 Minuten Wandeltest
  • Spierkracht: Quadriceps Dynamometrie
  • ADL: Barthel index
  • Beweegangst: TSK-NL (Tampa)
  • Functionele status: PSK-3 Algemeen

Bepalen meetmomenten

In bovenstaande tabel kun je terugvinden hoeveel maanden na de start van de behandeling je welke klinimetrie afneemt. De exacte datum van het geplande meetmoment kun je berekenen o.b.v. de datum van de eerste behandeling. In het Kwaliteitssysteem wordt enkel de klinimetrie verwerkt die in een periode van 2 weken voor tot 2 weken na de datum van het geplande meetmoment wordt ingevuld. Gebruik de Rekenhulp meetmomenten om te berekenen in welke periode de klinimetrie voor jouw patiënt ingevuld dient te worden.

Let op, meetmomenten worden altijd berekend vanaf de startdatum van een behandeltraject. Tijdelijke uitval van een patiënt (door bijvoorbeeld ziekte of vakantie) heeft geen invloed op de datums van de meetmomenten.

Lees ook wanneer je data dient te versturen. Bekijk hier de meetprotocollen voor Hart, Long (COPD) en PAV.