Meetprotocol PAV


​Laatste aanpassing: 28-1-2021

Voor het Kwaliteitssysteem gebruik je onderstaand meetprotocol bij patiënten met PAV (diagnosecode 9248). Overige klinimetrie gebruik je naar eigen inzicht, maar worden niet verzameld in het Kwaliteitssysteem.

Wil je als Chronisch ZorgNet therapeut meer leren over het verzamelen van data? Volg dan de Kwaliteitssysteem Basistraining in jouw Portfolio.

Achtergrondinformatie

Wil je meer weten over de gemaakte keuzes bij het opstellen van het meetprotocol PAV? Klik hier voor meer informatie.

Meetprotocol PAV

  • Claudicatio vragenlijst (versie 5)
  • Claudicatio Baseline vragenlijst
  • Vascular Quality of Life Questionnaire (VascuQol-6)
  • Activiteitenmeter*
  • GPE-4**
  • GPE-dagelijkse activiteit
  • GPE-tevredenheid**
  • GPE-loopafstand

Klik hier voor de inhoud van de meetinstrumenten. In het EPD overzicht kun je de beschikbaarheid en benamingen van onderstaande klinimetrie en eventuele zorgplannen binnen jouw EPD systeem opzoeken.


*In de Activiteitenmeter vul je het gemiddeld aantal stappen per dag in, gebaseerd op de afgelopen week. Dit meetinstrument wordt enkel gebruikt indien een stappenteller is gebruikt.
**Bij sommige EPD-systemen worden de GPE-4 en GPE-tevredenheid gecombineerd aangeboden als GPE-DV.
 
In bovenstaande tabel kun je terugvinden hoeveel maanden na de start van de behandeling je welke klinimetrie afneemt. De exacte datum van het geplande meetmoment kun je berekenen o.b.v. de datum van de eerste behandeling. In het Kwaliteitssysteem wordt enkel de klinimetrie verwerkt die in een periode van 2 weken voor tot 2 weken na de datum van het geplande meetmoment wordt ingevuld. Gebruik de Rekenhulp meetmomenten om te berekenen in welke periode de klinimetrie voor jouw patiënt ingevuld dient te worden.

Let op, meetmomenten worden altijd berekend vanaf de startdatum van een behandeltraject. Tijdelijke uitval van een patiënt (door bijvoorbeeld ziekte of vakantie) heeft geen invloed op de datums van de meetmomenten.

Lees ook wanneer je data dient te versturen. Bekijk hier de meetprotocollen voor Hart, Long (COPD) en OVB.