Achtergrondinformatie meetprotocol PAV


Laatste aanpassing: 24-03-2021

Het meetprotocol PAV is ontwikkeld door Chronisch ZorgNet. Het meetprotocol is gebaseerd op de huidige richtlijn en recente wetenschappelijke en praktische inzichten. Het meetprotocol wijkt op sommige punten af van de richtlijn PAV. Enkele keuzes worden hieronder onderbouwd.

Dit meetprotocol zal in de toekomst worden geoptimaliseerd o.b.v. opgedane ervaringen in de praktijk en andere, nieuwe ontwikkelingen. Doel hierbij is om de klinimetrie te selecteren die voldoende onderscheidend zijn, goed aansluiten bij de praktijk en met minimale (administratieve) belasting.

Alle meetprotocollen van Chronisch ZorgNet bevatten 3 GPE vragen, een Baseline vragenlijst en aandoening specifieke vragenlijst. Deze "aandoening overstijgende" klinimetrie worden gebruikt om aanvullende gegevens te verzamelen over het verloop van het behandeltraject, patiëntkenmerken (rookgedrag, lengte, gewicht, etc.) en patiëntervaringen.

Terugkoppeling verwijzer

  • Terugkoppelingsbrief

Verwijzers worden standaard geïnformeerd over de voortgang van de patiënt op 6 en 12 maanden na start van de behandeling. In de richtlijn wordt gesproken over een terugkoppeling na 3 maanden. Echter, na 3 maanden is de kans erg groot dat de verbetering nog toeneemt.

Klinimetrie

  • WIQ

Om de WIQ in te vullen wordt een grote tijdsinvestering van de therapeut gevraagd. Om deze reden is besloten de WIQ niet in het meetprotocol PAV op te nemen.

  • EQ-5D

De EQ-5D is in het meetprotocol PAV vervangen door de VascuQol-6-NL. Dit is een Nederlandstalige kwaliteit van leven vragenlijst specifiek voor patiënten met PAV. Deze vragenlijst is recent wetenschappelijk gevalideerd (2018).