Claudicatio vragenlijst - Loopbandtest


De uitkomsten van de loopbandtest voer je in de Claudicatio vragenlijst in. Het protocol van de loopbandtest vind je hieronder.

Protocol Loopbandtest

De loopbandtest wordt standaard op een constante snelheid van 3,2 km/uur uitgevoerd op de loopband. Om diverse redenen (bv. comorbiditeit en conditie) kunnen patiënten deze snelheid niet prettig vinden. In deze gevallen mag van het protocol afgeweken worden door de snelheid met 1,2 km/uur te verhogen of verlagen. Elk meetmoment dient op dezelfde snelheid afgenomen te worden.

De loopbandtest start met een helling van 0%. Elke 2 minuten wordt de helling met 2% verhoogd, tot en met een maximum van 10%. De maximale helling wordt bereikt na 10 minuten. De maximale duur van de loopbandtest is 30 minuten. Dus ongeacht of de patiënt nog verder zou kunnen lopen, stopt de test bij 30 minuten.

De loopbandtest heeft twee uitkomstmaten: Functionele loopafstand in meters: Dit is de afstand waarop de patiënt in het dagelijks leven zou stoppen met lopen. Kortom, de patiënt geeft tijdens de test zelf aan wanneer hij tijdens dagelijkse activiteiten zou stoppen met lopen. Maximale loopafstand in meters: Dit is de afstand waarop de patiënt moet stoppen met lopen omdat de pijn zeer heftig is. De patiënt geeft aan dat hij echt niet meer verder kan lopen. Uitkomsten van de loopbandtest worden verwerkt in de Claudicatio vragenlijst.

Indien geen functionele loopafstand wordt gemeten, dient hier dezelfde afstand als bij de maximale loopafstand te worden ingevuld.