Welke data verzamel ik?


Voor het Kwaliteitssysteem verzamel je data met behulp van klinimetrie. Voor Hart, Long (COPD), PAV en Corona zijn meetprotocollen opgesteld. Hierin staat omschreven welke klinimetrie je op welk moment in het behandeltraject afneemt. Deze data verzamel je in jouw EPD in. Ook het versturen van data verloopt via jouw EPD. Naast de klinimetrie wordt ook andere, meer algemene, informatie verzameld en verstuurd over de patiënt, de verwijzing en het behandeltraject:

  • Geslacht patiënt
  • Geboortejaar patiënt
  • Datum van behandelingen
  • In hoeverre het eindresultaat is behaald
  • Reden Einde Zorg
  • Verwijzer (o.b.v. eerste twee cijfers AGB-code verwijzer)
  • Datum afname meetinstrument
  • AGB-code en BIG-nummer van de behandelaar

Lees hier wanneer je data dient te versturen.