Kwaliteit en transparantie


In het Kwaliteitssysteem worden gegevens verzameld over de patiëntenpopulatie, behandelresultaten en doelmatigheid van de zorg voor patiënten met hartaandoeningen, longaandoeningen, osteoporose en/of een verhoogd val-/fractuurrisico en PAV. Op verschillende manieren worden de inzichten ingezet voor het optimaliseren van de kwaliteit en effectiviteit van de fysiotherapeutische behandeling.

  • De Chronisch ZorgNet therapeut kan in het Portfolio de eigen gegevens vergelijken met het landelijke en regionale gemiddelde;
  • Aansturen op kwaliteit door het identificeren van best-practices en underperformers;
  • Lering en sturing binnen het netwerk door het verspreiden van inzichten via cursussen, congres, intervisie en regionale bijeenkomsten;
  • Opstellen van landelijk beleid;
  • Wetenschappelijk onderzoek ter onderbouwing van gesuperviseerde looptherapie en leefstijlbegeleiding;
  • Het maken van een voorspelling van de uitkomsten van het traject voor een individuele patiënt, gebaseerd op persoonlijke kenmerken.

Belangrijk om te vermelden is dat een veilige leer- en verbetercultuur centraal staat. Er worden geen data gedeeld met andere partijen, zoals zorgverzekeraars. Optimalisatie van zorg op beleidsmatig niveau gebeurt op basis van geaggregeerde data.