Mogelijke oorzaken van onvolledige terugkoppeling


Mogelijk worden de data die jij opstuurt naar de Landelijke Database Fysiotherapie (LDF) niet, of niet volledig verwerkt in je Portfolio. Onderstaand vind je mogelijke oorzaken waarom Chronisch ZorgNet jouw data niet heeft ontvangen of niet volledig heeft verwerkt.

De gegevens van één maand ontbreken volledig in mijn resultaten

In dat geval is het belangrijk om de volgende zaken te controleren:

 • Het BIG-nummer in je Chronisch ZorgNet Portfolio moet overeenkomen met het BIG-nummer in het EPD;
 • Wanneer je geen patiënten met niet-overdraagbare, chronische aandoeningen in behandeling hebt, moet je dit aangeven in het Chronisch ZorgNet Portfolio;
 • De patiënten moeten geregistreerd worden op de juiste diagnosecode;
 • De behandeling van patiënten moeten worden geregistreerd op naam van de behandelend therapeut;
 • In de patiëntgegevens in het EPD moet worden aangevinkt dat de patiënt akkoord gaat met geanonimiseerde dataoverdracht aan derden;
 • Chronisch ZorgNet ontvangt en verwerkt de data vanuit de LDF aan het begin van elke maand. De data die je naar de LDF opstuurt worden niet direct door Chronisch ZorgNet ontvangen. De data die je bijvoorbeeld in januari opstuurt naar de LDF verwerkt Chronisch ZorgNet in februari in de Portfolio's.

De data worden niet volledig verwerkt in mijn resultaten

Onderstaand enkele mogelijke oorzaken van het ontbreken van de data:

 • Chronisch ZorgNet ontvangt 1 keer per maand data, waardoor de Visuals maar 1 keer per maand worden bijgewerkt. Heb je recentelijk data opgestuurd naar de LDF, dan is het goed mogelijk dat deze nog niet in je Portfolio zijn verwerkt;
 • De data worden alleen verwerkt in het Portfolio wanneer de vragenlijsten binnen een marge van 2 weken voor en 2 weken na het evaluatiemoment zijn afgenomen (elke 3 maanden);
 • Chronisch ZorgNet verwerkt klinimetrie en enkele andere gegevens zoals geboortejaar en geslacht. Alle informatie die je in tekstvelden noteert of in overige vragenlijsten, wordt niet meegestuurd. Het is dus van belang om alle informatie over loopafstand, lengte en gewicht etc. in de juiste vragenlijst in te vullen.

Specifieke aandachtspunten

 • Vul de AGB-code van de verwijzer in. Het is van belang om de volledige AGB-code van de verwijzer in het EPD te registreren. Weet je de AGB-code niet volledig, vul dan een AGB-code in die start met 01 voor een verwijzing vanuit de huisarts en een AGB-code die start met 03 voor een verwijzing vanuit het ziekenhuis;
 • Let op dat je een patiënt afsluit wanneer deze niet meer in behandeling is en alle metingen zijn gedaan. Op dat moment vul je de reden einde zorg in. Dit is een belangrijke variabele om de doelmatigheid van Chronisch ZorgNet therapeuten te kunnen aantonen.