Terugkoppeling in Portfolio


Aan het begin van elke maand ontvangt Chronisch ZorgNet de data van patiënten die door Chronisch ZorgNet therapeuten in de voorgaande kalendermaand naar de LDF zijn gestuurd. De gegevens worden elke maand teruggekoppeld in het Portfolio, onder het kopje ‘Kwaliteitssysteem’. De data die je bijvoorbeeld in januari opstuurt naar de LDF verwerkt Chronisch ZorgNet begin februari in het Portfolio.
Er worden twee zaken teruggekoppeld:

  • Of er in de afgelopen maand data zijn verwerkt (ja, nee, geen patiënten). Er wordt teruggekoppeld of Chronisch ZorgNet data heeft ontvangen die in de vorige kalendermaand naar de LDF zijn opgestuurd.
  • Gegevens over patiëntpopulatie, behandelresultaten en doelmatigheid via grafieken en figuren. De therapeut kan de eigen (gemiddelde) resultaten vergelijken met landelijke (gemiddelde) resultaten en de (gemiddelde) resultaten van de 10 dichtstbijzijnde therapeuten.