Regionale netwerken


Heel Nederland is onderverdeeld in regionale netwerken bestaande uit Chronisch ZorgNet therapeuten. Je bent ingedeeld in een netwerk op basis van de postcode van je praktijk. Regiovertegenwoordigers bekleden een initiatief nemende rol in de regio. Zij organiseren regionale netwerkbijeenkomsten, zijn het aanspreekpunt in de regio en ze spelen een sleutelrol in de communicatie tussen Chronisch ZorgNet en de therapeuten in de regio. Ook kunnen regionale cursussen georganiseerd worden.

Minimaal twee keer per jaar word je door de regiovertegenwoordiger uit jouw regio uitgenodigd voor een regionale netwerkbijeenkomst. Tijdens de bijeenkomst is ruimte voor het uitnodigen van een spreker, inhoudelijk overleg met elkaar, zoals het bespreken van casuïstiek, het structureren van contact met verwijzers en het gezamenlijk organiseren van activiteiten en evenementen voor patiënten. Als de bijeenkomst een vakinhoudelijk karakter heeft wordt deze geaccrediteerd voor 2 punten in het Chronisch ZorgNetPortfolio van alle aanwezige therapeuten.

In je Portfolio kun je zien tot welk netwerk je behoort en wie de Chronisch ZorgNettherapeuten en regiovertegenwoordiger(s) uit jouw regio zijn. Daarnaast kun je hier ook de notulen van de bijeenkomsten en de evenementenagenda van jouw regio bekijken.